Nyheter

Ble etterforsket av Økokrim uten at hun visste det

Først en time før det ble kjent i pressen ble Anette Trettebergstuen informert om at hun er under etterforskning av Økokrim.

Da den tidligere kultur- og likestillingsministeren fikk en telefon fra Økokrim om at hun var under etterforskning, hadde etterforskningen pågått i godt over tre måneder, helt siden 24. oktober i fjor. Som Økokrim-sjef Pål Lønseth sa til NTB 2. februar, da nyheten ble kjent:

– Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité oversendte saken til Riksadvokaten 14. september 2023. Vi fikk oversendt saken fra Riksadvokaten 22. september, og saken ble tatt inn til etterforskning 24. oktober 2023.

Ikke informert

Men ifølge Anette Trettebergstuen selv ble hun ikke informert om at Økokrim hadde startet etterforskning av hennes habilitetssak 24. oktober. Det bekrefter hun overfor Dagsavisen i en tekstmelding mandag. Hun skriver at hun fikk en telefon fra Økokrim en time før de gikk ut i pressen med opplysninger om hennes sak. Også Økokrim-sjef Pål Lønseth sier til Dagsavisen at Trettebergstuen ble orientert først fredag 2. februar.

Trettebergstuen ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer nå, men virker overrasket over at folk kan etterforskes uten at de vet om det selv.

Men det kan de, ifølge Lønseth.

– Generelt er det slik at en person med mistenktstatus ikke underrettes om at en etterforskning er iverksatt, av hensyn til etterforskningen, sier Lønseth i en e-post til Dagsavisen.

– På tidspunkt hvor det for eksempel blir aktuelt å foreta et avhør, hvor person med mistenktstatus avgir politiforklaring, skal vedkommende gjøres kjent med hva saken gjelder. Tilsvarende vil personer som blir siktet som utgangspunkt bli underrettet. Trettebergstuen har foreløpig ikke blitt forespurt om å avgi forklaring, sier han.

På spørsmål fra Dagsavisen om vi alle i prinsippet kan etterforskes uten at vi vet det, svarer han:

– Vi går normalt ikke ut med informasjon verken til mistenkte eller offentligheten når vi iverksetter etterforskning. Når vi får henvendelser fra media, gjør vi konkrete vurderinger om vi kan bekrefte etterforskning eller ikke.

Status som mistenkt

Grunnen til at Økokrim gikk ut i pressen forrige uke, var at både Dagens Næringsliv (DN) og Hamar Arbeiderblad (HA) stilte spørsmål om saken. HA tok kontakt med Riksadvokaten for å høre om status og fremdrift i saken. Riksadvokaten ba dem kontakte Økokrim, som bekreftet etterforskning av Anette Trettebergstuen. Lønseth opplyste også at Trettebergstuen har status som mistenkt (altså ikke siktet), og at hun etterforskes for om brudd på habilitetsregler kan utgjøre overtredelse av straffeloven paragraf 171 (tjenestefeil) eller paragraf 172 (grovt uaktsom tjenestefeil).

– Anette Trettebergstuen ble orientert om dette på fredag før saken ble kjent i media. Bakgrunnen for dette var fordi vi fikk henvendelser fra media om saken og ønsket å forberede henne på at dette nå ville bli offentlig kjent, sier Lønseth.

Trettebergstuen har tidligere uttalt til Dagbladet:

– Jeg har allerede lagt alle kort på bordet og har aldri hatt intensjon om å utnevne noen jeg er inhabil overfor. Men jeg tar til etterretning at Økokrim vil gå igjennom saken og jeg skal selvfølgelig svare på alle spørsmål de måtte ha. Jeg mener jeg ikke gjort noe straffbart, og ser jeg fram til at saken blir endelig avklart.

---

Fakta om Anette Trettebergstuen

  • Anette Trettebergstuen (Ap) gikk av som kultur- og likestillingsminister i juni 2023 etter brudd på habilitetsreglene. Hun gikk selv ut med saken etter at hennes statsrådskollega Tonje Brenna hadde innrømmet habilitetsbrudd like før.
  • Trettebergstuen utnevnte sine venner Bård Nylund og Renate Larsen til verv i virksomheter i kulturministerens portefølje, og foreslo flere nære venner til andre styrer og verv.
  • Trettebergstuen har avvist at hun hadde til hensikt å bryte reglene, og sa i kontrollhøringen i Stortinget 7. november 2023 at hun ikke visste at hun gjorde noe galt.

(Kilder: NTB og Dagsavisen)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: