Nyheter

Stortinget vil granske svikt ved SMK

Statsministerens kontor (SMK) innrømmer feil i journalføringen i Erna Solbergs aksjesak. Saken havner nå på kontrollkomiteens bord.

Det var E24 som mandag avslørte feil i måten Statsministerens kontor (SMK) håndterte dokumenter på i aksjesaken til Sindre Finnes. Dette skjedde i hans ektefelle Erna Solbergs statsministertid i årene 2013-2021, og regnes som brudd på loven.

– Dette er opplysninger som tilfører enda en dimensjon til habilitetssakene. Det er klart at dette vil være relevant for kontrollkomiteen å ta med i vurderingen når vi skal lande vår innstilling, skriver Grunde Almeland (V) i Stortingets kontrollkomité i en e-post til Dagsavisen.

Skjult i årevis

I stedet for å journalføre sentrale e-poster og dokumenter om Sindre Finnes’ aksjehandler, slik at offentligheten kunne få innsyn, la SMKs byråkrater dem i et internt papirarkiv. Der lå de skjult i årevis. SMKs kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse innrømmer overfor E24 at byråkratene gjorde feil. Det samme gjør blant andre tidligere ekspedisjonssjef ved SMK, Heidi Heggenes.

Ikke gode nok rutiner

Almeland er saksordfører for habilitetssakene som akkurat nå behandles i komiteen. Han mener SMK-saken føyer seg inn i et større bilde.

– Hvordan saksbehandling og journalføring har vært håndtert er med på å kaste lys over hvor gode rutinene har vært i regjeringsapparatet, skriver Almeland, som i tillegg tror at journalføringsregler kan ha blitt brutt også i statsminister Jonas Gahr Støres regjeringstid, i andre departementer.

– Tidligere i år fikk vi også opplysningene om at Utenriksdepartementet ikke hadde fulgt journalføringsreglene i forbindelse med Anniken Huitfeldts habilitetssak, skriver Almeland.

– Når det også kan påvises svikt i journalføringen hos Statsministerens kontor, er det verdt å stille spørsmål ved hvor gode rutinene er i regjeringsapparatet som helhet. Saken er med på å bekrefte inntrykket jeg og Venstre har, nemlig at det kan se ut som at rutiner og håndtering av habilitetsregelverket over flere år ikke har vært gode nok, både under Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, mener han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen