Nyheter

Byutviklingsbyråden har investert millioner med eiendomsgigant

Høyres nye byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen har eierinteresser i en rekke eiendomsprosjekter, blant annet sammen med Selvaag bolig. Nå får han en «særskilt» habilitetsvurdering av sitt forhold til en av Norges største boligutbyggere.

Da Høyre vant byrådsmakt i Oslo etter valget i høst og skulle danne nytt byråd ble James Stove Lorentzen (66) utnevnt som ny byråd for byutvikling.

Lorentzen har flere perioder bak seg som heltidspolitiker i Oslo bystyre, og har blant annet hatt ansvaret for Oslo Høyres helse- og sosialpolitikk og byutviklingspolitikk.

Men James Stove Lorentzen er også en styrtrik mann, som ifølge de siste skattetallene er god for 77 millioner kroner.

Gjennom sitt investeringsselskap JSL AS eier han aksjer i mange, mange selskaper. Blant annet har han eierandeler i flere eiendomsprosjekter. Alle disse er utenfor Oslo:

  • Kaldnes Brygge AS, Tønsberg
  • Skoggata 19 Eiendomsinvest AS, Moss
  • Dagligvare Holding AS, Jessheim/Nannestad
  • Offentlig Bygg Hamar AS, Hamar

Det er særlig eierandelen på 12,5 prosent i det første prosjektet, Kaldnes Brygge i Tønsberg, som vekker oppsikt. Her står nemlig Selvaag bolig som utbygger, og de eier selv 50 prosent. Også Stove Lorentzens bror eier 12,5 prosent. Til sammen eier de en fjerdedel av Kaldnes Brygge.

Særskilt vurdering av habilitet

Kaldnes Brygge er en ombygging av det gamle skipsverftet Kaldnes i Tønsberg. Selvaag og Lorentzen har satt seg som mål å bygge ut en hel liten bydel i området i vannkanten, med gangbro til Tønsberg sentrum, parker, bolig, næring, handel, kafeer, kulturliv og en bystrand.

Kaldnes brygge i Tønsberg.

Selvaag bolig er en av Norges største kommersielle boligutbyggere. Om Stove Lorentzen skal sitte fire år som Oslos byutviklingsbyråd er det vanskelig å se for seg at ingen saker som på en eller annen måte angår Selvaag vil havne på hans bord.

I skrivende stund bygger Selvaag blant annet hundrevis av boliger på Løren, Bjerke og Lilleaker i Oslo.

Nå jobber Oslo kommune på spreng for å få avklart om Stove Lorentzen er inhabil overfor Selvaag.

– Det er viktig for meg at det gjøres gode habilitetsvurderinger, slik at det ikke skal være tvil om at saksbehandlingen jeg er involvert går rett for seg. Derfor har jeg også meldt inn til byrådsavdelingen det jeg vil at de skal vurdere. Disse vurderingene pågår nå, skriver Stove Lorentzen i en e-post til Dagsavisen.

– Jeg investerte i 2016 i utbyggingsprosjektet Kaldnes Brygge, som ligger i Tønsberg. Siden Selvaag Bolig er inne som utbygger i dette prosjektet og eier 50 prosent, har jeg løftet problemstillingen for byrådsavdelingen slik at jeg får en særskilt vurdering av min habilitet, skriver han videre.

– Hvor mye er dine aksjer i Kaldnes Brygge verdt?

– Det er vanskelig å si fordi jeg sitter på lang avstand fra prosjektet og sitter ikke på denne informasjonen pr i dag, men jeg kan opplyse om at jeg investerte 5 millioner kroner i dette prosjektet i 2016, skriver Høyre-politikeren.

– Må være sikker

– Vil du beholde aksjene i Kaldnes Brygge?

– Habilitetsvurderingen av meg knyttet til Kaldnes Brygge er ikke ferdigstilt enda, slik at jeg vil ta stilling til det når den er ferdig.

– Hvis ja, hvordan kan PBE være habile i saker som angår Selvaag eller deres konkurrenter?

– Om en byråd blir vurdert inhabil, vil en settebyråd og en setteetat behandle de sakene dette gjelder, skriver byutviklingsbyråden.

Dagsavisen har spurt Selvaag bolig om hvordan Lorentzens eierskap i Kaldnes Brygge påvirker deres forhold til byutviklingsbyråden.

Konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og strategi i Selvaag bolig, Kristoffer Gregersen, sier at Stove Lorentzen er passiv eier i prosjektet i Tønsberg, der han eier 12,5 prosent.

– Han er ikke deltagende i styrer eller annet. I utgangspunktet tenker vi at dette ikke påvirker vårt forhold til James som byråd for byutvikling i Oslo, sier Gregersen, og legger til:

– Men det er selvsagt viktig for oss at han er 100 prosent sikker på sin egen habilitet, slik at dette ikke påvirker våre prosjekter i Oslo.

Har eid mer

Stove Lorentzen opplyser om at han tidligere også hadde flere aksjer i både Selvaag og eiendomsselskapet Entra, men at han har solgt seg ut av disse selskapene.

På forespørsel fra Dagsavisen om når han solgte seg ut og for hvilke summer, svarer Lorentzen:

  • Selvaag: 10.827 aksjer, startet nedsalg mars 2015 til null i november 2017, kurser mellom 28 og 40 kroner.
  • Entra: 3163 aksjer, solgt april 2021, kurser mellom 123 og 194 kroner

Byrådsavdeling for byutvikling opplyser også om at Stove Lorentzens kone har 1000 aksjer i Christian Ringnes’ eiendomsselskap Eiendomsspar AS. De opplyser videre om at det er ikke blitt gjort bevegelser i aksjeporteføljen siden aksjene ble kjøpt for 10 år siden, og det vil heller ikke vil bli gjort framover så lenge James Stove Lorentzen er byråd.

Byrådsavdelingen anser disse 1000 aksjene for å være en meget beskjeden aksjepost i forhold til det totale antall aksjer i Eiendomsspar AS (det er totalt 33,8 millioner aksjer i selskapet Eiendomsspar), slik at Stove Lorentzen ikke vurderes som inhabil.

– James Stove Lorentzen har meldt inn investeringer for øvrig familie, fordi han ønsker at dette skal vurderes. Byrådsavdelingen er i ferd med å kartlegge og vurdere de øvrige familiemedlemmers aksjer. Habilitetsvurderingen er derfor ikke ferdigstilt, skriver byrådsavdelingen i en e-post.

Stove Lorentzen hadde for skatteåret 2022 en inntekt på 1.703.485, en formue på 77.038.102 og betalte 1.411.502 i skatt.

Politikeren har tidligere overfor Dagsavisen forklart at pengene hans stammer både fra arv og egne inntekter. Stove Lorentzen har blant annet jobbet med shipping i flere år.

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsleder Eirik Lae Solberg, som ikke ønsker å kommentere saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen