Nyheter

Brenna lover bedre pensjoner til uføre

Uføre skal komme mye bedre ut med regjeringens forslag til ny pensjon, varsler arbeidsminister Tonje Brenna.

– Vi må sikre at de som ikke kan jobbe nå får en anstendig opptjening og en anstendig pensjon, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna til Dagsavisen.

Et pensjonsutvalg har foreslått endringer for å gi uføre en bedre alderspensjon og for å opprettholde god pensjon for de som har minst også i fremtiden. Dette er regjeringen opptatt av å løse i en stortingsmelding som etter planen kommer før jul.

For landets uføre innebærer dette at de vil komme mye bedre ut enn i den opprinnelige pensjonsreformen fra 2011, mener Brenna, som vil ha inn egne skjermingsordninger for denne gruppen.

Stå lenger i jobb

Fra før er det kjent at regjeringen vil foreslå å gradvis øke den reelle pensjonsalderen i takt med at vi lever lenger enn før. Et mye brukt eksempel er at en person født i 1980, vil måtte jobbe til fylte 69 år. I bunnen ligger pensjonsreformen fra 2011, som innførte begrepet «levealdersjustering». Folk skulle stå lenger i jobb for å sikre finansiering av pensjonene for framtidens mange flere eldre.

– Vi har en pensjonsreform og et pensjonsforlik, og nå er vi i gang med en ny runde med justeringen av pensjonssystemet. Vi gjør ikke dette for å spare penger, men for å tette hull og rette opp svakheter i systemet, sier Brenna.

Må holde tritt

Hun har som mål å sørge for at hver enkelt har bra opptjening, at systemet for finansiering blir bærekraftig og at forskjellene mellom folk i pensjonssystemet blir utjevnet.

Friske og arbeidsføre folk får mulighet til å skaffe seg en god pensjon ved å stå i jobb lenger. Det kan ikke folk som er uføre, er Brennas poeng, og derfor blir det nødvendig med egne skjermingsordninger.

– Hvis vi ikke gjør noe for de som ikke kan jobbe, så vil forskjellene øke mellom de som kan jobbe og de som ikke kan jobbe. Vi må derfor sørge for at de som ikke kan øke sin egen pensjon ved å stå lenger i jobb, likevel må komme anstendig ut, sier hun, og understreker samtidig at det er viktig at den uføres ytelser også holder tritt med lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

– Det handler om hvordan vi justerer de minste ytelsene i pensjonssystemet og ytelsessystemet vårt. De to tingene må vi gjøre noe med, og de to tingene må henge sammen. Vi må sikre at ikke uføre sakker akterut, sier arbeidsministeren.

Kritikk fra venstresiden

Men om det er viktig for den fortsatt ferske arbeidsministeren at de uføre kommer bedre ut med en ny pensjonsordning, er det like presserende for regjeringen å få til noe for de såkalte «sliterne». Det er den gruppen som har fysisk eller mentalt slitsomme jobber der folk ikke orker å stå lenge i jobb. Både LO, SV og Rødt er kritiske til at dette ikke er på plass i den nye ordningen.

– Det er usosialt og urettferdig å øke pensjonsalderen. Jeg hadde håpet at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger. Dette kommer de aldri til å få Rødt med på, sa Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson til E24.

– Må gjøre jobben sjøl

Brenna viser til pensjonsutvalget, som ikke hadde en klar anbefaling om hva man gjør med sliterne.

– De hadde ikke noe svar, så derfor må vi gjøre denne jobben sjøl, sier hun til Dagsavisen.

– Vi må sette oss sammen med partene i arbeidslivet, både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, og finne en løsning sammen. Jeg tror de sitter på helt unik innsikt, sier statsråden.

– Et veldig viktig spørsmål er også hva vi kan gjøre for å tilrettelegge slik at færre blir utslitt. Det er en viktig del av dette store arbeidet. Men også på hvilken måte vi kan få til at folk fortsatt kan velge spennende og meningsfylte yrker som kanskje gjør deg mer fysisk sliten, men samtidig være trygg på at du får en anstendig pensjon i den andre enden.

Brenna erkjenner at dette kan ta tid å få på plass.

Hun antyder at en ordning for sliterne blir adressert i stortingsmeldingen.

Skal det bli forlik i Stortinget, må dette på plass, krever SV.

Generelt håper Brenna uansett på et bredt og godt forlik i Stortinget, som kan stå seg i mange år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen