Nyheter

4 av 10 tilfluktsrom har vedlikeholdsbehov

Tilfluktsrom trenger vedlikehold. Det viser en rapport fra 2013, men noen nyere gjennomgang av behovene har ikke Sivilforsvaret.

Om en krig skulle bryte ut i dag, så skal eierne av tilfluktsrommene i løpet av 72 timer, altså tre dager, klargjøre tilfluktsrommene til evakuering for befolkningen. Men om det er praktisk mulig er en annen ting. Rundt 40 prosent av tilfluktsrommene har nemlig vedlikeholdsbehov, viser en gjennomgang gjort i 2013. Siden har ingen gjennomgått behovene.

– Det ble gjort en helhetlig kartlegging av tilstanden i 2013. Denne viser at cirka 60 prosent av rommene er i meget god eller god stand, mens cirka 40 prosent har vedlikeholdsbehov, forteller assisterende sjef for Sivilforsvaret, Georg Bryn.

I Norge har vi tilfluktsrom som er både offentlige og private, men de fleste tilfluktsrommene er eid av private.

Eksempel på private tilfluktsrom er kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen.

Sivilforsvarsdistriktene får gjennom tilsynsaktivitet oppdatert oversikt over tilstanden på rommene hvor de gjør tilsyn, men det er tilfluktsromseierne som har det overordnede ansvaret for å ha oversikt over tilstanden på egne rom, og sikre at de er i forsvarlig stand.

– Har dere noen nye rapporter som kan si litt om tilstanden til tilfluktsrommene?

– Det gjennomføres tilsyn med tilfluktsrommene i det omfang som det til enhver tid er midler til. Dette gir per i dag ikke et bilde av tilstanden for samtlige tilfluktsrom. Sivilforsvaret har derfor ikke rapporter som inneholder den samlede tilstanden på tilfluktsrommene.

Denne uken meldte Avisa Oslo om en fersk rapport fra kommunerevisjonen som avdekker kritikkverdige forhold ved flere av tilfluktsrommene i Oslo.

– Det var veldig overraskende og begredelig lesning. Dette er åpenbart noe som det nye byrådet bør gripe fatt i, sa leder av kontrollutvalget Ola Kvisgaard (H) til Avisa Oslo.

Saken skal til behandling i kontrollutvalget i dag.

Varierende tilstand

På spørsmål om hvordan tilstanden til tilfluktsrommene ellers er i landet sier Bryn at standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold.

– Tilfluktsrom som er i jevnlig bruk, er i generelt bedre forfatning enn rom som kun benyttes sporadisk eller ikke er i bruk. Det gjennomføres tilsyn med tilfluktsrommene i det omfang som det til enhver tid er midler til, forteller han og påpeker at omfanget av tilsynsvirksomheten ikke er tilstrekkelig for å gi et bilde av tilstanden for samtlige tilfluktsrom.

I Norge er det nesten 20 000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19.000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og omtrent 600 offentlige rom med 300.000 plasser. Dekningsprosenten på tilfluktsrom er på cirka 46 prosent.

– Om det bryter ut krig i landet om få dager, hvilke konsekvenser får vi dersom disse tilfluktsrommene ikke er i stand?

– Tilfluktsrommene har en klargjøringstid på 72 timer, og det kravet ligger fast. Det gjelder både for tilfluktsrom som er godt vedlikeholdt og de som er i dårligere stand. Og tilfluktsrom som er i dårligere stand vil også kunne gi god beskyttelse mot de vanligste våpenvirkningene som splinter, eksplosjoner og sammenrasing av overliggende bygg, forteller han.

Interessen for tilfluktsrom har økt

Bryn forteller at de merker at interessen for tilfluktsrom er større etter utbruddet av krigen i Ukraina. Noen er bekymret, mens andre er interessert i å høre hvor nærmeste tilfluktsrom er.

– Jeg forstår at folk kan bli bekymret når det er urolig i verden rundt oss. Norge er et trygt land å bo i. Samtidig kan ulike hendelser også ramme oss. Da er det viktig at vi som myndighet sikrer at vi gjør vurderinger og tiltak som trygger befolkningen. Det folk kan gjøre selv er å ivareta rådene om egenberedskap og lytte til informasjon fra norske myndigheter. Dette gjelder alle typer scenarioer og hendelser som kan berøre oss.

Bryn forteller videre at Justis- og beredskapsdepartementet har gjennom tildelingsbrev for 2022 bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å levere på et forprosjekt om sivile beskyttelsestiltak, hvor status på tilfluktsrommene inngår.

– Norge er et av flere land som fortsatt har et tilfluktsromskonsept. Det er i seg selv av stor verdi. Det er derfor klokt å ta vare på de tilfluktsrommene vi allerede har, samtidig som tilfluktsrom som ikke er i fullgod forfatning gir en bedre beskyttelse enn ingen tilfluktsrom. Det sagt, så har vi anbefalt at eksisterende tilfluktsrom bør vedlikeholdes og settes i stand i samsvar med gjeldende regelverk, slik at de kan benyttes til formålet i løpet av 72 timer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen