Nyheter

K-rådet: For dårlig Acer-dekning av NRK

NRK burde dekket Acer-striden som pågår i Høyesterett i høst. Det var beskjeden fra K-rådet, om saken som har satt ny klagerekord fra publikum.

Før høstens første møte i Kringkastingsrådet har NRK mottatt over 6.5000 klager fra publikum som reagerer på at NRK ikke har dekket Nei til EUs Acer-søksmål i Høyesterett. Dette er ny klagerekord for en enkeltsak i K-rådet.

Klagerekord

Selv om det er en politisk aksjon som er bakgrunnen for klagestormen, er Acer-saken en så stor og viktig sak at NRK burde ha dekket den pågående rettsforhandlingen, var gjennomgangstonen i kringkastingsrådet.

NRKs nyhetsredaktør Knut Magnus Berges svarte klagestormen ved å påpeke at NRK vanligvis dekker rettsforhandlinger når en dom foreligger, og at NRK heller har brukt ressursene til å prioritere valgkampen i høst.

– Acer er ikke en ikke-sak

NRK på Marienlyst.

– Det er for tidlig å vurdere omfanget av dekningen vår. Det er ganske vanlig at vi dekker viktige saker i rettsapparatet først når dom foreligger, særlig i høyesterett fordi hovedargumentene er framført i tidligere rettsrunder. Utfallet av Høyesteretts behandling, litt avhengig av hvilken vei det går, vil opplagt være en viktig sak å dekke. I perioden 2018 til 2023 har NRK publisert hundrevis av saker på alle våre plattformer der stikkordet Acer er nevnt, både rettssakene og andre sakene, i nyheter, kommentarer og debatt. Det er ikke slik at Acer er ikke-sak for NRK, sa Berge.

Folkeopplysning

Tidligere denne  måneden startet Høyesteretts behandling av ACER-søksmålet, etter at Nei til EU tapte søksmålet mot staten i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Argumentene ble ikke møtt med stor forståelse av K-rådets medlemmer. Norsk tilknytning til EU-organ som energirådet Acer er så viktig at NRK burde ha dekket også i samband med høstens rettssak, mente rådsleder Snorre Valen.

– Jeg skulle tro at det faktum at saken er tatt opp i Høyesterett i seg selv er ganske nyhetsverdig. Sett fra et publikums ståsted så innebærer det en mulighet for å tidlig i denne rettsprosessen å forklare hvorfor det kan være at så mange bryr seg om saken. Hvorfor vekker det sånn politisk engasjement, hva er som gjør at order Acer går igjen i veldig mange saker debatter i lokalvalgkampen, sa K-rådets leder.

– Dette er veldig brennbart i norsk politisk debatt, en anledning til å forklare hva implikasjonene kan være om Høyesterett kommer til en annen konklusjon enn de tidligere rettsinstansene. Hva er det med akkurat denne EU-saken som vekker så mye engasjement. Her er det et behov for folkeopplysningen, sa Valen.

Han sa seg enig med rådsmedlem Jan Bøhler, som påpekte at selv om klagerekorden skyldes en aksjon er det i seg selv et uttrykk for noe som burde få NRK til å reagere.

Rådsmedlem Akthar Chaudry mente også at NRK burde vært på plass og dekket Acer-striden når denne saken kom i Høyesterett, framfor å vente på en domsavgjørelse. Anders Anundsen påpekte at NRK ikke hatt allergi mot Acer, hvis man ser dekningen over tid. Han savnet derimot et fokus i høst på hva Acer-stridens utfall i Høyesterett kan få av konstitusjonelle sidene av spørsmålet. Det har ikke hatt den dekningen i Acer-problematikken som den hadde fortjent, og som er det Høyesteretts behandling handler om, mente han.

Grunnlovsstridig Acer-vedtak

Nei til EU har saksøkt staten etter at Stortinget vedtok med simpelt flertall i 2018 at Norge skulle gå inn i Acer, et byrå for energisamarbeidet i EU. Saker som vedrører norsk suverenitet i dette formatet krever et kvalifisert 3/4-flertall i Stortinget, er Nei til EUs argument. Derfor er vedtaket om norsk tilknytning til EUs energibyrå grunnlovsstridig, et syn Nei til EU ikke har fått medhør for i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett tidligere.Nyeste fra Dagsavisen.no: