Nyheter

LO: Trygda og pensjonister taper på nytt skatteforslag

Sjeføkonom er skuffet over noe og nysgjerrig på noe i Skatteutvalgets rapport.

– Vi vil vurdere dette nøye. Her er det noe vi er skuffet over og noe vi er nysgjerrig på, sier Roger Bjørnstad.

Mandag la Skatteutvalget fram et stort forslag til omlegging av det norske skattesystemet. Blant de viktigste forslagene er mindre skatt på arbeid, 25 prosent MVA. på alt, og å innføre arveskatt.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sier til Dagsavisen at det skatteutvalget har kommet med er en helhet, så det blir både feil og urettferdig å trekke ut enkeltelementer og kritisere dem. Bjørnstad vil derfor studere forslaget nøye.

– Men det er klart vi har jo synspunkter, sier han til Dagsavisen.

Skuffa over manglende grep

– Hva er du mest skuffa over?

– At de ikke foreslår noen løsninger på unntaksmodellen for personlig eide holdingselskap.

– Det dreier seg om rikinger som lurer seg unna skatt?

– Ja, at man kan unngå skatt ved å putte utbytte i egne eide holdingselskap. Det muliggjør å unngå skatt. Vi vet jo at det er metoder som brukes for å få disse pengene ut i personlig forbruk. Det er vi skuffa over, sier Bjørnstad.

– Så er vi kritisk til en del forslag som ser ut til å ramme de aller svakeste, ut ifra en forelda oppfatning om at folk ikke jobber fordi de tjener for godt på trygd eller pensjon. Det reagerer vi på.

Det lønner seg å jobbe

I presentasjonen av skatteutvalgets forslag presenterte professor Ragnar Torvik et bilde hvor en person tjener like mye på trygd som på arbeid. Og så foreslo han å kutte i skatten til den som arbeider, så det skal lønne seg å jobbe framfor å gå på trygd.

– Akkurat det er kanskje ikke et reelt valg for folk, Bjørnstad?

– Nei, det er jo ikke det. Det er store insentiver for å jobbe i Norge. De som er på uføretrygd har jo en diagnose som gjør at de ikke kan jobbe.

Bjørnstad er mer fornøyd med forslagene til å endre hvordan formue skattlegges, totalt sett.

– At man knytter formuesskatt opp mot boligskatt og arveavgift. Det er vi nysgjerrige på. Det er opplagte svakheter i ulik beskatning av formue, sier han.

Taperne på trygd

Bjørnstad mener det er særlig de uføre og pensjonistene som kommer dårligst ut av dette forslaget til skattereform.

– Jeg kan ikke forstå at disse gruppene kommer særlig heldig ut. De uføre og pensjonistene som ikke har mulighet til å jobbe ved siden av. Jeg frykter de vil kunne tape veldig mye på forslagene. Særlig hvis du legger til økt moms på mat.

– Å sette all MVA. til 25 prosent, det er sånt økonomer liker, men kanskje er vanskelig å gjennomføre?

– Ja, det er jo det. Og det er nettopp på grunn av fordelingshensyn at økonomene ikke vinner fram. Jeg synes det er vanskelig å støtte et sånt forslag om å øke matmomsen i en tid hvor økte matvarepriser rammer så til de grader hardt og usosialt, sier Roger Bjørnstad i LO.

Lønner seg å arve

Også Rødt reagerer på ideen om å sette opp prisene på mat.

– Økt moms på mat er det siste vi trenger i ei tid med prissjokk på alle fronter. Flate avgifter rammer dem som har minst aller mest og akkurat nå sliter mange med å sette mat på bordet. Det skriver stortingsrepresentant og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen i en e-post med kommentarer til skatteutvalgets forslag.

– Det som virkelig lønner seg her i Norge er å arve penger. Derfor er det på høy tid at det innføres arveskatt, sier hun.

Hun mener også at rikingers smutthull i skattesystemet må tettes.

– Det er bra at utvalget vil øke skatten på dagligvarebaroner og andre som eier unoterte aksjer, sier hun.

– Torvik-utvalget slår kraftig hull på myten om arbeidende kapital. Aksjerabatten i formuesskatten må fjernes så raskt som mulig, og det er pinlig for regjeringen at de trenger å dyttes av et offentlig utvalg for å fikse dette.

Høyre vil lytte

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Helge Orten, mener det er synd at regjeringen kom skatteutvalget i forkjøpet med sine skatteendringer i høst:

– Det er synd at regjeringen hadde så hastverk med å påføre norske bedrifter og arbeidsplasser nye skatter og avgifter, at de ikke kunne vente på anbefalingene fra skatteutvalget og en helhetlig gjennomgang av skattesystemet, skriver han.

– Økt politisk risiko gjennom store og brå skatteendringer bidrar til økt usikkerhet og redusert investeringsevne.

Orten mener vi har tradisjon i Norge for brede forlik ved større endringer i skattesystemet.

– Nå vil vi sette oss grundig inn i hva utvalget har lagt fram og lytte til innspill før vi kommer tilbake med våre vurderinger.

– Det er viktig for oss å bidra til å redusere politisk risiko, altså gjøre det mer forutsigbart å investere i Norge. Vi må tross alt skape før vi kan dele, skriver han.

For lite grep mot ulikhet

– Samlet sett er det for lite grep her som får ned ulikheten, skriver Cato Brunvand Ellingsen, stortingsrepresentant for SV, i en e-post.

Brunvand Ellingsen mener utvalget ikke foreslår nok grep med fritaksmetoden, og at formuesskatten blir for lav.

– Jeg er også bekymret for at helheten i forslagene vil føre til en hardere arbeidslinje og øke ulikheten mellom de som jobber og de som ikke kan jobbe, skriver han.

– Her er det mange interessante tanker på boligskatt, arveskatt og exit-skatt, for å nevne noen. Det gjøres også grep i formuesskatten vi må se på. Men å redusere satsen på den er det ingen grunn til. Det vil gjøre det vanskeligere å få ned de urettferdige ulikhetene i samfunnet, mener Brunvand Ellingsen.

Uansett ser SV fram til en ny diskusjon om norsk skattepolitikk.

– Det har lenge vært stort behov for en nytenkning rundt hele skattesystemet vårt, og vi står klare til å bidra til debatten som kommer. Skatt er et av de viktigste politiske verktøyene våre, og skal gi kraftig og rettferdig fordeling, og bidra til det grønne skiftet, skriver han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om skatteutvalgets forslag

 • Redusere skatt på arbeid med om lag 40 milliarder kroner, herunder redusert trygdeavgift på arbeids- og næringsinntekt med 1 prosentpoeng.
 • Innføre 25 prosent moms på alle varer og tjenester. Dette skal jevnes ut med høyere barnetrygd og økt bostøtte.
 • Økt skatt på bolig og eiendom, samt skatt på gevinst ved salg av fritidsbolig. Derimot foreslår utvalget å fjerne dokumentavgiften.
 • Redusere skatten på formue, men innføre en skatt på arv.
 • Innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, samt forbedre grunnrenteskatten på vannkraft. Utrede grunnrenteskatt på fiskeri.
 • CO₂-avgift i ikke-kvotepliktig sektor på minimum 2.000 kroner i 2030.
 • Tax-free-ordningen bør fjernes.
 • Stramme inn på oljeskattepakken som ble innført under pandemien.
 • Skatten på middels og høye pensjoner bør økes.
 • Utvalget foreslår mindre tilpasninger i eierskatten, deriblant bør reglene for skattlegging ved utflytting og mulighetene for privat konsum i selskap strammes inn.
 • Ingen store endringer i selskapsskatten.
 • Utvalget la fram sine forslag mandag 19. desember 2022. Høringsfristen er 15. april.

Kilde: Finansdepartementet

---
Mer fra Dagsavisen