Nyheter

Ordkrig om ny helikopterplattform: Mener sykehuset planlegger med feil tall

Leder Lene Haug i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, mener feil tall er lagt til grunn da Plan og bygningsetaten (PBE) ga rammetillatelse til ny helikopterplattform ved Rikshospitalet. Men Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbakeviser påstanden.

I rammetillatelsen Plan- og bygningsetaten nylig ga for OUS’ midlertidige helikopterplattform ved Rikshospitalet, står det at de forventer at det nye redningshelikopteret SAR Queen vil ankomme 35 ganger i året (det vil si 70 flybevegelser) i året.

Dette er tall Redd Ullevål sykehus mener er helt feil.

Lyver

Dagsavisen har i en serie saker den siste tiden dekket motstanden rundt den nye midlertidige helikopterplattformen. Foreldre til sårbare barn er bekymret for støyen fra helikoptrene, i og med at plattformen er planlagt rett ved avdelingen for premature barn. Lene Haug, som leder aktivistene i Redd Ullevål sykehus, mener altså at det vil bli hyppigere støy enn det sykehuset har lagt til grunn.

– Det OUS faktisk planlegger, er å lande 500 av de mindre ambulansehelikoptrene der i tillegg til redningshelikoptrene – og det vil bli langt flere enn 35. Det ser ut til å kunne bli rundt 235 redningshelikoptre i året altså nesten 750 helikoptre i året til sammen. Noen som gir 1.500 flybevegelser vegg i vegg med nyfødtintensivavdelingen. Det er fullstendig uforsvarlig. Det kan bli enda mer for det er antatt at trafikken vil øke spesielt med de store redningshelikoptrene. Og langt unna de 35 de har fått tillatelse til, sier Lene Haug oppgitt.

– Vi er ikke kjent med disse tallene og vet ikke hvor de er hentet fra. Vi har som sagt fremskrevet til 35 landinger per år med SAR Queen, skriver kommunikasjonsrådgiver Katrina Chamberlain ved OUS i en e-post til Dagsavisen.

Katrina Chamberlain, Kommunikasjonsrådgiver  OUS.

SAR Queen lager over 110 desibel støy og har et lufttrykk tilsvarende full storm 25 m/s når det letter.

Grensene for skadelig støy er det som er over 80 desibel.

– Det bråker mye mer når det letter, enn når det lander, og i tillegg til støy er det enorme utfordringer med kraftig rotorvind på bakken og mulige vibrasjoner i byggene som ingen vet konsekvensene av når det gjelder de mest sårbare nyfødte, forklarer Lene Haug.

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren har OUS planlagt tiltak slik at støy innomhus på sykehuset kommer til å være under 60 desibel.

Annenhver uke

Lene Haug og Redd Ullevål sykehus mener at det er det lave antall flybevegelser det er søkt om, som ført til at tillatelsen er gitt.

– Hadde de levert en reell søknad, ut ifra de faktiske tall, ville det vært en reguleringssak med bred høring, og konsekvensene ville blitt kartlagt på en helt annen måte sier hun.

Men OUS avviser at de har oppgitt feil tall i søknaden til PBE.

– OUS har i sin rammesøknad lagt til grunn et fremskrevet behov basert på Sea King landinger ved Rikshospitalet. Per i dag lander Sea King i snitt hver andre uke, så 35 landinger i løpet av perioden mener vi er forventet behov fram til nytt sykehus eventuelt står klart, skriver Katrina Chamberlain.

Vi er kjent med at dette medfører støy også for nyfødt intensiv men vi har planlagt gode tiltak for å skjerme også denne avdelingen.

—  Katrina Chamberlain, OUS

De har sett Lene Haugs påstander, og ønsker å svare på disse.

– Vi ønsker også presisere at den planlagte landingsplassen for SAR Queen ikke planlegges vegg i vegg med nyfødt intensiv, men i atriet ovenfor. Vi er kjent med at dette medfører støy også for nyfødt intensiv, men vi har planlagt gode tiltak for å skjerme også denne avdelingen. Det er per nå ikke besluttet eller planlagt at denne plassen, som bygges for SAR Queen, skal benyttes til vanlig helikopter fra Norsk Luftambulanse. Disse skal lande på dagens helikopterlandingsplass. All den tid det ikke foreligger noen beslutning om noe annet er det dette vi forholder oss til. OUS har konsesjon på dagens helikopterplass på Rikshospitalet (fram til 1. juni 2026), skriver Chamberlain videre.

Nyfødtavdelingen

Rikshospitalet har i dag heli-plattform på bakkenivå hvor ambulansehelikopteret og redningshelikopteret Sea King lander.

– Oslo universitetssykehus har utredet å bygge et høyt helikoptertårn på Ullevål der SAR Queen kan lande, men administrerende direktør i Helse Sør-Øst orienterte i styremøte 22. september styret om at denne planen var lagt bort. I stedet mente de at mesteparten av trafikken som skulle ha gått til Ullevål kunne flyttes til helikoptertårnet de planlegger å bygge på Rikshospitalet. På Ullevål lander det rundt 110 redningshelikoptre i året. Hvis disse ikke skal lande på Ullevål må de lande på Rikshospitalet, sier Lene Haug som svar på hvorfor hun regner med såpass mange flybevegelser.

Helse Sør Øst har visst om utfordringene i åtte-ni år minst, og det er sterkt kritikkverdig at de ikke har gjort noen tiltak før.

—  Lene Haug, Redd Ullevål sykehus

Andre løsninger

Den planlagte helikopterplattformen på Rikshospitalet vil rage 31 meter over bakken, og være omkranset av sykehusbygg, deriblant nyfødtavdelingen, på tre kanter.

– Helse Sør-Øst har visst om utfordringene i åtte-ni år minst, og det er sterkt kritikkverdig at de ikke har gjort noen tiltak før, sier Lene Haug.

– Vi trenger ambulansehelikoptre. Hvor mener dere at de skal lande?

– Ikke ved nyfødtavdelingen, sier hun bestemt.

– Det finnes andre løsninger og det er helt åpenbart at den ikke kan bygges der den er planlagt, De fleste redningshelikoptrene har pasienter som skal til Ullevål derfor er det der en trygg landingsplattform må sikres, først og fremst, sier hun.

Parkeringshus

Ved Ullevål sykehus er det helikopterplattform på toppen av parkeringshuset nærmest Kirkeveien.

– Men det nye SAR Queen kan ikke lande der uten at Kirkeveien og inngangspartiet til sykehuset stenges for ferdsel, sier Lene Haug.

Ifølge OUS skal de ha en beredskapsøvelse på Ullevål 18. november.

– Da vil vi benytte SAR Queen. Denne skal lande på dagens helikopterlandingsplass på Ullevål. All trafikk vil kunne gå som normalt, men vi etablerer en del sikkerhetstiltak for myke trafikanter, skriver kommunikasjonsrådgiver Katrina Chamberlain.

Rødt foreslo i bystyremøtet onsdag at rammetillatelsen skulle trekkes tilbake i påvente av høringen i november.

Dette ble nedstemt.

– H, Ap, MDG, SV, V, KrF stemte mot. Frp, Sp, FP, Rødt og uavhengig stemte for, sier Rødts bystyrerepresentant Maren Rismyhr til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: