Politikk

Nye sykehus i Oslo: Barberer antallet parkeringsplasser kraftig

Helse Sør-Øst fjerner nesten 1000 parkeringsplasser fra de nye sykehusene i Oslo i sitt siste planforslag. Det får Oslo universitetssykehus selv til å reagere.

Ullevål sykehus skal legges ned, og i stedet skal Oslo få to nye sykehus på Rikshospitalet og Aker. I sommer har planforslagene for de to nye sykehusene vært på høring, og der kommer det fram at Helse Sør-Øst (HSØ) kutter kraftig i antallet parkeringsplasser på de to sykehusene for å imøtekomme Oslo kommunes nye parkeringsnorm.

På Gaustad, som skal bli et nytt, stort sykehus med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner foreslår HSØ å kutte antallet parkeringsplasser fra 2456 til 1816. På nye Aker sykehus foreslår de å kutte antallet parkeringsplasser fra 1000 i det opprinnelige planforslaget til 753 plasser i det nye planforslaget. Det betyr 887 færre parkeringsplasser til ansatte, pasienter og pårørende i det nye planforslaget.

Til sammenligning har dagens Rikshospital 1450 parkeringsplasser.

Selv om de nye sykehusene skal bli mye større enn sykehusene som i dag allerede ligger på de samme tomtene, og antallet ansatte og pasienter skal mangedobles, mener HSØ at veksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange i stedet.

Medievakt ved HSØ Knut Albert Solheim skriver dette i en e-post til Dagsavisen:

– Nå gjennomføres det en høring som en del av den statlige reguleringsprosessen. Vi må få komme tilbake til slike spørsmål når alle høringssvar er kommet inn og gjennomgått.

Kollektiv, sykkel og gange

I våres valgte regjeringen å overkjøre Oslo bystyre og overta reguleringsprosessen selv for å sørge for at prosessen med å bygge to nye sykehus i Oslo går raskere og enklere. Siden da har de nye planene vært på offentlig høring, og har skapt mange og sterke reaksjoner.

I høringsrunden kommer det fram at de aller fleste er fornøyde med at antallet parkeringsplasser blir kraftig redusert for å møte Oslo kommunes parkeringsnorm. Blant annet uttaler Statens vegvesen og Statsforvalteren i Oslo og Viken seg positivt.

Men det er også noen tydelige motstemmer. Blant annet Oslo universitetssykehus (OUS), som skal fylle de nye sykehusene med innhold når de står ferdige, er kritiske til det lave antallet parkeringsplasser. De viser blant annet til at 6 av 10 pasienter som behandles på Rikshospitalet ikke kommer fra Oslo.

– Gitt den spesielle funksjonen Nye Rikshospitalet vil ha som lands- og regionsykehus med pasienter som kommer fra store deler av landet vil det være behov for å vurdere alternative parkeringstilbud evt. gode kollektive reisetilbud, skriver prosjektdirektør Just Ebbesen i sitt høringssvar til det nye Rikshospitalet.

De mener også at kollektivtilbudet ved Aker sykehus må bli bedre for å kunne ta unna for flere ansatte, pasienter og pårørende på et nytt sykehus.

Også de ansatte ved OUS er kritiske. I en felles uttalelse skriver de at antallet parkeringsplasser ikke tar hensyn til at det er en annen type populasjon (pasienter og pårørende) som besøker ett sykehus enn gjennomsnittsborgeren.

– I tillegg vil det være behov for flere parkeringsplasser for ansatte og pårørende i beredskapssammenheng, skriver de ansatte.

Frp: – Absurd

Bystyrerepresentant for Oslo Frp og favoritt til å bli partiets førstekandidat før lokalvalget neste år, Lars Petter Solås, rister på hodet over parkeringskuttet på de nye sykehusene. Solaas og Frp har vært mot nedleggingen av Ullevål sykehus hele veien, og politikeren sier saken blir «mer og mer absurd».

– Staten velger å overkjøre Oslo kommune, men på det ene punktet der denne planen plutselig skal følge kommunens føringer går det på tvers av hva sykehuset selv ønsker. Det er ganske illustrerende for hvor absurd sykehussaken har blitt, sier Solås.

Frp-politiker Lars Petter Solås.

Hans hovedpoeng er at når de aller fleste som skal behandles på sykehuset kommer fra utenfor Oslo blir det meningsløst å mene at disse skal komme seg til og fra sykehuset med sykkel eller trikk.

– Det er ikke sånn at alle bor i nærheten av en T-baneholdeplass eller bussrute i Oslo. Rikshospitalet skal være både landsdekkende og et regionsykehus. Det er viktig at noen som bor på Jessheim eller Kløfta skal ha muligheten til å besøke et familiemedlem som er innlagt på sykehus.

Han mener også at de menneskene som vanligvis trenger å dra på et sykehus ikke nødvendigvis har samme mulighet til å sykle dit de skal sammenlignet med gjennomsnittsnordmannen.

– Hadde dette vært et nytt treningsstudio kunne man forsvart et lavere antall parkeringsplasser, men de som skal til sykehuset vil med større sannsynlighet ha en eller annen vanskelighet eller være i en tilstand som gjør at man trenger en parkeringsplass. Brukergruppene på et sykehus er ikke de mest mobile eller fleksible, sier Frp-politikeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: