Nyheter

Streikeleder mener KS holder elever og foreldre som gisler i påvente av tvungen lønnsnemnd

Utdanningsforbundets streikeleder i Bodø gikk hardt ut mot Kommunesektorens Organisasjon under dagens markering i Bodø.

– Vi aksepterer ikke å bli gjort til lønnstapere for sjette året på rad. Vi streiker fordi vi må ha mer status til yrket vårt, slik at folk vil bli lærere, sier streikeleder for Utdanningsforbundet i Bodø, Trond Are Fjordtun, og legger til at 74 av 100 studieplasser ved lærerutdanninga i Nordland står tomme.

Det var vanskelig å ikke legge merke til torsdagens markering i Rådhusparken i Bodø, den største så langt i år med streikende lærere. Over 400 av de 429 streikende i byen marsjerte gjennom gatene med et rop om høyere lønn og mer kompetanse i lærerstanden.

Færre vil bli lærere, flere forsvinner fra yrket. Det kan ikke fortsette, sier Fjordtun.

-

Kaller det en gisselsituasjon

Den siste tiden har debatten gått om barn og unges psykiske helse blir ivaretatt under streiken.

Psykisk helserådgiver i Bodø kommune, Børre Lekang, gikk ut på Facebook og kalte lærerstreiken “i grenseland uansvarlig” etter to år med pandemi.

Lekang var også medlem av en nasjonal ekspertgruppe som så på konsekvensene av psykisk helse etter pandemien, ledet av Peder Kjøs.

– Under pandemi og nedstengning av samfunnet mener jeg det var barn og unge som sto for den største dugnaden og byrden, spesielt de mer sårbare ungdommene, forklarer han til Dagsavisen, og legger til at han ser at ungdom mister både det sosiale og faglige aspektet med å gå på skole – og at konsekvensene vil være at ungdommene får dårligere psykisk helse og vansker med å starte på videregående skole.

– Jeg støtter lærerne og den viktige jobben de gjør, og det er viktig med god rekruttering av lærere. Men akkurat nå, og til hvilken pris? spør han.

Fjordtun har fått med seg kommentaren fra Lekang, og sier han retter kritikken feil vei. Han sier det er Kommunesektorens organisasjon (KS) som har ansvaret for at lærerne er i streik, og de som har ansvaret for å komme med løsninger.

– KS bruker elevene og foreldrene som gissel i påvente av tvungen lønnsnemnd, slik vi ser det nå. For det er ingen annen grunn til at de skal være sånn som de er.

Et utfall med tvungen lønnsnemd omtaler han slik:

– Da får vi ingen god og varig løsning med KS, hvis det skal være løsningen på denne konflikten, sier han.

Grunnløse påstander

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, sier lærerorganisasjonene har valgt å streike mot et resultat i lønnsoppgjøret som alle andre støtter.

– Vi har inngått en avtale med LO, YS, Akademikerne og Unio, hvor Utdanningsforbundet er med. Utdanningsforbundet må ta ansvaret for sine egne valg, og også for at streiken nå rammer over 100.000 barn og unge, skriver han i en mail, og sier det sist onsdag kom et konstruktivt forslag fra KS som kunne løst saken.

– Vi strakk oss så langt vi kunne for å komme lærerorganisasjonene i møte. Dette ble avvist og Utdanningsforbundet valgte i stedet å trappe opp streiken. Påstanden om at KS venter på tvungen lønnsnemnd er helt grunnløs.

Eget streikeband

Blant deltagerne på dagens markering var lærernes eget band, «Streikebandet».

Et av bandets medlemmer, Olav Nygaard, er selv i streik, og sier dagen i dag er et signal på at lærerne står sammen.

-

– Det er et tydelig tegn på det engasjementet og den motivasjonen vi har for å gjøre yrket vårt bærekraftig fremover.

– Frykter du at det ikke er bærekraftig?

– Ja.

– Hvorfor?

– Lærerskoleklassene er tomme, det er ikke noe rekruttering. Folk slutter i yrket og går over til andre yrker. Klasserommene fylles av ufaglærte folk uten utdanning, og vår arbeidsgiver mener det er greit, sier han.

-

Han sier han forstår bekymringen rundt barnas psykiske helse, og sier seg enig i at tidspunktet er ugunstig når det nettopp har vært pandemi.

– Blir ikke en tredjepart rammet er det ikke en streik. Og sårbare elever jobber vi med hver eneste dag. Men går vi tilbake til jobb og det ikke er fagkompetente lærere i klasserommet, hvordan skal det da gå med de sårbare elevene? spør han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen