Dagsavisen mener

Lærerstreik til besvær

Streikeretten er hellig. Det betyr ikke at den alltid må brukes.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Streik er et legitimt maktmiddel i arbeidstakernes kamp for bedre arbeidsvilkår, og et viktig våpen for arbeidstakersiden i kampen mellom arbeid og kapital. Streiker rammer en tredjepart, men i et lengre perspektiv er streiken et av vanlige folks fremste våpen i kampen om å få gjennomslag for sitt syn.

Derfor støtter vi selvsagt også Utdanningsforbundets rett til å streike, som de nå gjør. Uten forbehold. Det er en fagforenings suverene rett å ty til lovlig streik, punktum.

Det er en fagforenings suverene rett å ty til lovlig streik, punktum

Det er likevel grunner til å diskutere hvor klok lærernes streik, som nå snart har pågått i tre måneder, faktisk er.

Denne uka går ytterligere 3.000 av Utdanningsforbundets medlemmer ut i streik, de fleste i Bergen og Bærum. Bryne og Trondheim er nye uttaksområder. Med det streiker 6.500 av landets lærere. De første streikeukene ble lagt til sommerferien, og påvirket dermed elever og skoletilbud i liten grad. Etter sommerferien er det derimot mange elever som nå mister skoletilbudet.

Når dette kommer på toppen av to år med pandemi og lang tids skolenedstenging, er det ikke vanskelig å skjønne at elever og foresatte fortviler. Den uheldige timingen er en del av konteksten som gjør at lærerne trolig ikke har den forventede sympatien i befolkningen.

Det er dessuten ikke helt enkelt å skjønne hvorfor lærerne streiker. Vi er helt enige med lærerne i at de utfører en jobb av største samfunnsmessige betydning. Og vi støtter lønnskamp. Både dagens lærere og framtidens fortjener å bli belønnet for den viktige jobben de gjør.

Men motparten, kommuneorganisasjonen KS, er veldig klar på at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater. KS har et poeng. Vi vet at de offentlige budsjettene vil bli stramme framover. Vi merker oss også at de andre arbeidstakerorganisasjonene innen KS-området var enige i lønnsoppgjøret i vår. Bare lærerne sa nei.

Så vil vi også advare mot en underliggende trussel i lærernes streik. I Norge følger vi frontfagsmodellen, der tåleevnen i konkurranseutsatt industri legger rammene for lønnsoppgjøret. Lærerstreiken kan på sikt underminere denne modellen. Det vil vi på det sterkeste advare mot.

Lærerne står selvsagt helt fritt til å streike. Men det er ikke gitt at en streik blant offentlig ansatte i trygge jobber er riktig våpen akkurat nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra: Dagsavisen mener