Nyheter

Dette er de nye direktørene i Utdanningsetaten

Marte Gerhardsen har bytta ut mannskapet til Astrid Søgnen. Nå kan hun presentere en mindre ledergruppe med ferske navn som skal styre Osloskolen framover.

– Kan jeg bare få si at jeg er veldig, veldig fornøyd?

Vi skal akkurat til å legge på, da utdanningsdirektøren i Oslo kommune får det travelt med å understreke budskapet. Det har vært stille en stund rundt ledelsen av Osloskolen. Men nå har Marte Gerhardsen nyheter å legge fram. 22 områdedirektører er blitt til fem divisjonsdirektører. Organisasjonen er snudd bokstavelig talt på hodet, forteller hun.

Skolene øverst

– Nå setter vi skolene øverst. Og etaten under dem. Osloskolen skal ikke styres sånn at det kommer en direktør fra Utdanningsetaten og forteller skolene hva de skal gjøre. Nå skal vi jobbe mer langsiktig med de skolene vi vet har utfordringer, og vi skal være ydmyke overfor hva hver enkelt skole trenger, sier Gerhardsen.

Det har virkelig stormet i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Etaten som styrer Osloskolen, som i lang tid ble kalt Høyres utstillingsvindu, har vært under sterkt press etter at den såkalte Malkenes-saken gjorde at ytringskulturen i Osloskolen ble satt under lupen. Simon Malkenes var lektoren som varslet om uholdbare forhold på Ulsrud videregående skole, noe som førte til en langvarig debatt og til slutt høring i Oslo bystyre om ansattes ytringsklima.

Søgnens avgang

Etter mye turbulens gikk Astrid Søgnen av som direktør etter å ha sittet i en årrekke. Og ifjor tok Marte Gerhardsen over direktørstolen. Hun har brukt den første tiden som direktør på en gjennomgang av hele organisasjonen.

– Ligger det i det du sier at det har vært slik at Utdanningsetaten har reist rundt og fortalt skolene hva de skal gjøre?

– Jeg tror ikke jeg skal uttale meg bastant om hvordan det har vært. Men vi har brukt mye tid på å kartlegge, og vi har funnet ut hvordan vi kan styre Osloskolen bedre. Vi startet dette arbeidet med å legge en strategi, og så har hver enkelt ansatt vært med på å diskutere hvor vedkommende bør plasseres i organisasjonskartet, sier Gerhardsen.

Det ble tidlig klart at toppledergruppen i etaten var for stor. Nå har 22 direktører blitt til fem divisjonsdirektører med ansatte under seg. Dette grepet er allerede blitt kritisert av Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som frykter at Osloskolen vil bli dårligere styrt med færre direktører. Det tror ikke Gerhardsen.

– Jeg tror tvert imot at det vil oppleves som at avstanden til etaten blir mindre. Nå skal vi bruke hele administrasjonen til å jobbe opp mot skolene, og vi skal ha en sterk bevissthet om hvem vi er til for, sier Gerhardsen.

– Men her er det jo en del direktører som ikke lenger er direktører. Hva synes de om dette?

– Jeg er imponert over hvordan de ansatte har taklet denne omstillingen. Vi er i land uten at vi har noen uenigheter nå.

– Men hva har skjedd med de som ikke lenger er direktører?

– Noen har sluttet og noen er over i nye roller i etaten, sier Gerhardsen.

Dette er de nye topplederne i Utdanningsetaten:

Divisjonsdirektør for grunnskole Brynhild Farbrot (49)

Brynhild Farbrot har jobbet i alle nivåer i grunnskolen. Hun har blant vært lærer, veileder, rektor og undervisningsinspektør. De siste årene har hun vært områdedirektør i Utdanningsetaten for skolene i Vestre Aker, Ullern og Frogner. Siden april har hun vært fungerende divisjonsdirektør for grunnskole. Brynhild Farbrot er utdannet adjunkt.

Divisjonsdirektør for videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring Pia Elverhøy (52)

Pia Elverhøy kommer til Utdanningsetaten fra stillingen som skoledirektør i Stiftelsen Norges toppidrettsgymnas. Pia Elverhøy var i sekretariatet til Ludvigsenutvalget, har vært veileder i Utdanningdirektoratets veilederkorps, og hun har vært lærer, universitetslektor og rektor. Utdanningen hennes er innen historie, engelsk og pedagogikk, i tillegg til skolelederutdanning.

Divisjonsdirektør for kompetanseutvikling og elevrettigheter, Margaret Westgaard (60)

Margaret Westgaard har lang erfaring fra Utdanningsetaten, og  har siden 2009 vært avdelingsdirektør for elevforvaltning og planlegging. Siden april har hun fungert som divisjonsdirektør. Hun var avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet i opplæringsavdelingen før hun kom til Osloskolen. Margaret Westgaard har en cand.polit. i statsvitenskap.

Divisjonsdirektør for organisasjonsutvikling og fellestjenester Vidar Lødrup (62)

Vidar Lødrup kommer fra Statens vegvesen, der han er direktør med ansvar for fellesfunksjoner, HR og bygg. Tidligere har han også være direktør for kunnskapsledelse i Abelia, og jobbet med HR og forretningsutvikling i blant annet Nordea, Helse Sør-øst og Borregaard. Vidar Lødrup har en cand.paed. fra Universitetet i Oslo.

Divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse Trond Ingebretsen (54)

Trond Ingebretsen er i dag direktør for digitalisering og virksomhetsstyring i Utdanningsdirektoratet (Udir), etter at Senter for IKT i utdanningen, som han var leder for, ble slått sammen med Udir i 2018. Han har også vært IKT-direktør i Aetat i forberedelsen til NAV, direktør for forretningsutvikling i NAV og har erfaring fra konsulentbransjen. Trond Ingebretsen er siviløkonom fra BI.

Mer fra Dagsavisen