Nyheter

Vold og trusler i Osloskolen: Arbeidstilsynet truer med dagbøter

Utdanningsetaten i Oslo kommune har fått kniven på strupen: Dersom ikke etaten oppfyller Arbeidstilsynets krav om å sikre ansatte i Osloskolen mot vold og trusler på arbeidsplassen innen 15. mars 2022, vil tilsynet gi etaten 20.000 kroner i bot per virkedag.

Det kommer fram i et brev Arbeidstilsynet har sendt til Utdanningsetaten i Oslo kommune i går, onsdag 3. november:

– Vi har stor forståelse for at Utdanningsetaten i Oslo kommune er et kjempestort «skip» som skal komme i land, og som har vært gjennom en tøff periode med koronahåndtering. Samtidig har etaten søkt om og fått utsettelser i flere omganger etter vår tilsynsrunde i 2019. Vi har nå gitt Utdanningsetaten frist fram til 15. mars neste år med å oppfylle vårt pålegg om de skal unngå at vi vedtar og krever inn løpende tvangsmulkt, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

I brevet fra Arbeidstilsynet har Utdanningsetaten fått frist på seg til den 26. november med å komme med innsigelser på Arbeidstilsynets varsel om tvangsmulkt tilsvarende 120.000 kroner i uka.

– Slik situasjonen i osloskolen fremstår nå, er det alvorlig. Vold og trusler om vold er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har store fysiske og psykiske skadevirkninger for den enkelte. Vi ser at dette er en bransjeutfordring i skolen, sier Aagaard til Dagsavisen.

Hun fremholder at det har skjedd mye arbeid i Oslo kommune i etterkant av tilsynet, men påpeker at selv om mye er gjort er etaten ennå ikke i mål.

– Nå er tiden inne for å sette endelig sluttstrek og «lukke» avvikene, fastslår seksjonslederen.

«Hvis Arbeidstilsynet ikke mottar dokumentasjon på at pålegg er oppfylt innen 15. mars 2022, vil vi vedta tvangsmulkt på 20.000 kroner per virkedag – mandag til lørdag.» heter det i brevet til Utdanningsetaten.

– Et stort ansvar

– Ansatte skal ikke utsettes for vold. Arbeidsgiver har plikt og ansvar for å forebygge dette så langt som overhodet mulig. Når noe først skjer skal det håndteres på en god måte og ansatte må få nødvendig oppfølging i etterkant, fastslår seksjonsleder Ida Aagaard i Arbeidstilsynet.

Det var i 2019 at Arbeidstilsynet gjorde en rekke tilsyn på flere barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Hensikten var å undersøke om gjeldende krav om forebygging og håndtering av vold og trusler om vold på arbeidsplassen oppfylles i osloskolen.

I Arbeidstilsynets tilsynsrapport datert 13. februar 2020 skriver tilsynet: «Oppsummert er det varslet eller vedtatt pålegg i åtte av de 10 tilsynene som er gjennomført.»

Arbeidstilsynets funn omhandler i hovedsak:

  • For lite konkrete kartlegginger og risikovurderinger når det gjelder vold og trusler.
  • Mangler i rutiner for å sikre opplæring og øvelse når det gjelder vold og trusler.
  • Flere verneombud fungerer lenge i rollen uten at de har fått lovpålagt opplæring.

I brevet der Arbeidstilsynet nå truer med tvangsmulkt, må følgende fire krav være oppfylt dersom Utdanningsetaten skal unngå økonomiske straffetiltak:

  • En oversikt over omfang og konkret innhold i opplæringen.
  • En oversikt over hvem (hvilke skoler) som har deltatt i opplæringen.
  • Eksempler fra to barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole på hvordan det sikres at den enkelte ansatte ved skolen gis nødvendig opplæring og øvelse. Skolene skal velges ut av arbeidsgiver og hovedverneombud i fellesskap.
  • En beskrivelse av hvordan Utdanningsetaten på systemnivå fremover vil sikre at den enkelte ansatte ved skolene underlagt etaten sikres nødvendig opplæring og øvelse.

- Har gått lang tid

– Hva forventer Arbeidstilsynet av Utdanningsetaten nå?

– Vi forventer at UDE etterkommer vilkårene i vårt pålegg innen 15. mars neste år, sier Ida Aagaard.

– Mener du dette har tatt for lang tid?

– Det har gått lang tid. Vi har forståelse for at UDE er en stor virksomhet. Samtidig er dette snakk om alvorlige forhold, påpeker seksjonsleder Ida Aagaard i Arbeidstilsynet.

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Marte Gerhardsen, kommenterer varselbrevet fra Arbeidstilsynet slik i en e-post til Dagsavisen:

– Vi har utviklet et godt opplegg for å lære opp ledere og ansatte. Opplegget testes nå ut på seks skoler, og vil implementeres i tråd med de tidsfrister Arbeidstilsynet gir i brevet. Innen 28. februar 2022 vil 180 ledere i osloskolen ha gjennomført opplæringen og gjort risikovurderinger, sier Gerhardsen og fortsetter:

– Vold og trusler er et viktig tema. Samtidig har vi hatt stor respekt for arbeidsbelastningen skolene har stått igjennom det siste halvannet året med pandemi. Det har heller ikke vært mulig å ha fysiske samlinger og kurs under pandemien. Det er grunnen til at vi har bedt om en lengre frist, sier Marte Gerhardsen til Dagsavisen.

Rune Lang representerer Utdanningsforbundet Oslo og sitter i AMU både i Utdanningsetaten og i Oslo kommune sentralt. Han kommenterer varselet om tvangsmulkt slik:

– Jeg synes det er helt greit at Arbeidstilsynet nå setter ned foten. Når det er blitt gitt flere utsettelser og man ikke har oppfylt kravene som er gitt i påleggene, er det å forvente at det slutt kommer et varsel om tvangsmulkt. Dette vil forhåpentligvis medføre at Utdanningsetaten må prioritere arbeidet mot vold og trusler enda høyere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen