Nyheter

Politiet vil undersøke Alliansen

Etter Filters avsløring vil hatkrimgruppa i politiet undersøke Alliansen nærmere

Torsdag kveld publiserte nettavisen Filter Nyheter en omfattende artikkel om partiet Alliansen, partileder Hans Lysglimt Johansen, og aktiviteter rettet mot ungdom i nettfora som skal være tilknyttet Alliansen.

Filter omtaler blant annet trusler og hets mot Ervin Kohn på en lukket Discord-server kalt «den offisielle Alliansen-serveren på Discord», som bruker partiet Alliansens logo og viser til partiets offisielle nettsider. «Kohn er blitt en gjentagende hovedperson for mye av innholdet på Discord-serveren», skriver Filter.

Hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt er et nasjonalt kompetansemiljø på hatkrim og jobber blant annet aktivt med forebyggende arbeid.

–Vi ser alvorlig på det som fremkommer i artikkelen til Filter og vil foreta nærmere undersøkelser opp mot dette, skriver politiinspektør i Oslo politidistrikt, Lisa Mari Løkke til Dagsavisen.

Til omtalen av Kohn på Alliansens Discord-server svarer Lysglimt Johansen:

– Jeg personlig tar avstand fra all vold og voldsretorikk. Men det er umulig for meg å ha kontroll på alt som foregår på nettet. Mye av dette er også en type humor, det er en usmakelig humor men like fullt en type humor, en type ventil for frustrasjon. Det hele må ses som en type ungdomsopprør, mener Johansen.

– Bagatelliserer antisemittisme.

Antirasistisk senter har tidligere anmeldt Johansen for antisemittiske tweets, men heller ikke da ble han dømt.

– Det at han ikke er dømt for sine antisemittiske tweets er en gåte. Vi anmeldte han for flere år siden og vedla 63 tweets. Mange er ren og skjær antisemittisme. Regelrett jødehat. Jeg kan ikke skjønne at han ikke ble tiltalt. Det at han ikke blir tiltalt, representerer en bagatellisering av antisemittisme som i seg selv er bekymringsfullt, mener Kohn.

Løkke sier at anmeldelsen ble henlagt fordi politiet har funnet at ytringene ikke omfattes av straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer.

– Det er klart at dette er ytringer som vil oppfattes som kritiske, kontroversielle og til dels svært ekstreme. Selv om disse ytringene oppleves som støtende, både av den alminnelige tilhører og i særdeleshet av personer som tilhører de gruppene som særlig rammes av ytringene mener politiet at terskelen for overtredelse av hatkrimbestemmelsen ikke er overtrådt. Henleggelsen er påklaget og ligger til behandling hos Oslo statsadvokatembete, sier hun.

– Vi har stor respekt og forståelse for at den aktiviteten i ulike nettfora som artikkelen tar opp er en stor belastning for Kohn og også for andre som tilhører samme gruppe, legger hun til.

Tik Tok-sak gjenopptas

Filter omtaler også en video postet på TikTok av kontoen «Alliansenpartiet» der Ervin Kohn sammenlignes med en rotte. Videoen skal nå være slettet. Antirasistisk senter har anmeldt denne videoen tidligere i år, men da ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

– Her har det kommet nye beviser i saken og saken er gjenopptatt til etterforskning, opplyser Løkke.


Mer fra Dagsavisen