Nyheter

Skolebyråden svarer: – Det kan bli aktuelt med mange barnehagestenginger i tida framover

Vi spør byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om hjemmeskole, hjemmebarnehage og fritid.

I kveld varslet Oslo-byrådet de strengeste restriksjonene byen har hatt under pandemien. Alle videregående skoler og ungdomsskoler skal gå over til hjemmeskole over internett fra onsdag. Det samme skal 5-7. trinn på ungdomsskoler i alle østkantbydeler unntatt Østensjø og Nordstrand. Og folk får ikke ha mer enn to besøkende hjemme.

Dette utløste noen spørsmål. Og mens hun syklet hjem fra pressekonferansen på rådhuset fikk byråd Inga Marte Thorkildsen tid til å svare på Dagsavisens spørsmål.

Er hjemmeskole verdt det?

– Før helga skreiv du på Facebook om alle ungene som ble utsatt for vold og overgrep under forrige lockdown. Er dette verdt det?

– Det er et godt spørsmål. Men jeg tror ikke det var mulig å få til noe annet. Det er ikke et valg mellom en god og en dårlig løsning, dette. Vi har prøvd å gjøre det vi kan for at det skal bli annerledes enn for et år sida. Det aller verste er å stenge alt, og det er viktigst å skjerme de yngste barna.

– Hvorfor det?

– De er prisgitt voksne. De klarer ikke hjemmeskole. Så kommer spesialskolene og unge med særskilte behov. Det var var veldig viktig at vi var obs på nå. Skolene må jo også være åpne for de elevene som ikke har mulighet til å være hjemme. De er blitt mye bedre til å identifisere elever med sårbare livssituasjoner.

– Så da går det bra?

– Nei. Dette er problemer som gjelder uansett, men jeg er bekymra når barn ikke sees daglig av noen utenfor hjemmet. Men nå er det snakk om to uker, det må understrekes. Ti dager, i realiteten.

Vil åpne igjen etter påske

– Ja, dere sier jo at tiltakene skal vare i en kort periode. Men det sier man jo alltid.

– Folkehelseinstituttet skriver i sitt materiale til oss at det må være kort, selv om reproduksjonstallet skulle overstige 1 etter påske. Jeg forutsetter at alle, også regjeringen, har fått med seg det. Vi må holde mest mulig åpent.

– Betyr det at dere åpner skolene igjen etter påske selv om smittetallene er like høye som nå?

– Jeg kan ikke svare på det. Vi planlegger for rødt nivå, men hva som måtte komme av råd, anbefalinger eller direktiver fra sentralt hold, det veit ikke jeg. Jeg forutsetter at det nye trafikklyssystemet for skolene, som skulle vært ferdig på fredag, er innarbeida innen skolene skal åpne igjen.

Besøksreglene, hvordan er egentlig de? Kan barn ha besøk av klassekamerater i samme kohort?

– Nei. Dette er Robert Steens område, men besøksreglene er helt klare. Det er maks to på besøk uansett. Grunnen til det er at vi vil ha minst mulig blanding mellom kohorter. Barnas klassekamerater er jo ikke i de voksnes kohort.

Kan bli aktuelt med barnehagestenginger

– Det er veldig høy smitte blant barn mellom 6 og 9 år?

– Ja, det har vært veldig høyt en periode, og så fikk man kontroll på det. En del av dette veit vi ikke nok om, og det er en av grunnene til at barnehagene nå går til rødt nivå. Vi må ha et system for effektiv nedstenging av skoler og barnehager. Situasjonen er prekær i de bydelene som er hardest ramma. Det er for få ansatte på jobb. Det kan bli aktuelt med mange barnehagestenginger i tida framover.

– Kan dere ikke bare ansette flere, da?

– Nei, det er rett og slett ikke tilgang. De folka vokser jo ikke på trær. Hele koronaen, ja, det er noe herk.

Blir Oslo en mer delt by?

– Barn på vestkanten får nå bedre skolegang enn barn på Oslo Øst. Øker dette klasseforskjellene?

Ja, du kan så si. Og det er en grunn til å være veldig tilbakeholden med bydelsspesifikke tiltak. Det har vi vært også, og det har ikke vært gitt at grensa går akkurat der. Men å innføre hjemmeskole er et veldig inngripende tiltakt. Da kreves det en forholdsmessighetsvurdering. Jo mer inngripende tiltak du har, jo viktigere er det. Du må vite at smittesituasjonen tilsvarer at du kan gjøre det.

– Har dere vurdert tiltak i delbydeler, i stedet for hele bydeler?

– Vi har vurdert å gjøre det mer finmaska, og reagere der det er lokale smitteutbrudd. Men vi klarer det ikke i praksis. Apparatet vårt blir overbelasta. Så differensiering på bydel blei løsningen. Jeg er jo spent på om det vil fungere. Eller om ungdom likevel vil sosialisere fordi de rett og slett ikke orker mer. Det er jo vanskelig, og ingen fasit.

– Når dere bare stenger deler av byen, er ikke det litt som å bygge en mur med et digert høl i?

– Det er vanskelige vurderinger. Nå er det de samme reglene for ungdomsskolen og videregående da, i hele byen. Det er bare femte til sjuende trinn, i de sju mest utsatte bydelene. Det ville være veldig urimelig om barna i områder hvor det er lite smitte skulle bli sendt hjem.

– Det er lave dødstall nå. Overreagerer dere?

– Dette henger sammen med kapasiteten i intensivavdelingene. Det er mye vi ikke veit om langtidseffektene, både på voksne og barn. Men det er nå langt flere som blir innlagt. Og hvis helsevesenet blir overbelasta, så rammer det alle.

---

Oslos nye koronatiltak:

· Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

· Heldigital undervisning for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo.

· Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

· Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken.

Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse før påske. Barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse også i påskeuken.

Kilde: Oslo kommune.


---

Eksisterende koronatiltak i Oslo:

· Rødt nivå i barnehager og barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning)

· Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge.

· Stengte serveringssteder (med unntak av take-away) og skjenkeforbud

· Stengte butikker (med noen unntak, bl.a. dagligvarebutikker og apotek)

· Stengte treningssentre, teatre og kinoer

· Forbud mot arrangementer (med noen unntak, blant annet begravelser)
Mer fra Dagsavisen