Nyheter

Bymisjonen vil ha frisoner for omsetning av narkotika i Oslo

Byrådet sier nei til en egen frisone for rusmisbrukere i Oslo. Nå foreslår Kirkens Bymisjon å etablere en rekke «akseptsoner» for omsetning av rusmidler i stedet.

Bilde 1 av 3

– Det er nødvendig med en realistisk erkjennelse av at folk med rusproblemer vil delta i omsetning av rusmidler, sier avdelingsdirektør for inkludering og mangfold i Kirkens bymisjon, Nora Blaasvær, til Dagsavisen.

Etter initiativ fra Arild Knutsen og Foreningen for en human narkotikapolitikk har byrådet sett på muligheten for å etablere et såkalt «skjermet værested for rusmiljøet» etter modell fra nåleparken i Aarhus.  

Enkelt forklart betyr det et område der folk som sliter med rus får være i fred, både til å ruse seg, men også til kjøp og salg av narkotika. Forslaget fra Foreningen for en human narkotikapolitikk er at Elgsletta ved Akerselva i Oslo sentrum kan bli et slikt sted.

LES OGSÅ: Forening foreslår område på Grønland som Oslos nye friområde for narkomane

Bystyret ba byrådet undersøke muligheten for et fristed for rusmiljøet, og tidligere i vinter blei byrådets rapport sendt på høring. Kort oppsumert konkluderer den med at et fristed for rusmiljøet ikke vil være mulig fordi det bryter med norsk lov.

– Vi har en juridisk vurdering som sier at det ikke går an å skape en frisone for kjøp og salg av illegale rusmidler. Men det er ikke bare derfor vi sier nei. En utredning Velferdsetaten har gjort viser at de åpne rusmiljøene i Oslo først og fremst har funksjon som markedsplass. Vi ønsker ikke å legge til rette for at Oslo har store, åpne markedsplasser for kjøp og salg av narkotika, sier Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.

Rina Mariann Hansen , AP
i forbindelse med; Nytt aktivitetshus for rusavhengige på Bjerke. Samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og bydel Bjerke

Rina Mariann Hansen. Foto: Amanda Orlich

– Noe må skje

Nå mener Kirkens Bymisjon, som driver en rekke tilbud til blant annet rusavhengige i Oslo, at de har funnet et alternativ. I sitt høringssvar på saken foreslår de å innføre en rekke «akseptsoner» for omsetning av ulovlige rusmidler i Oslo. Kirkens Bymisjon ser for seg slike soner i områdene knytta til ulike hjelpetilbud, særlig i Oslo sentrum.

Det vil i praksis bety at enkelte steder der rusmiljøet uansett samles vil man se gjennom fingrene for kjøp og salg av ulovlige rusmidler.

– Noe må skje. Vi kan ikke fortsette som nå. I Kirkens Bymisjon prøver vi til enhver tid å legge til rette for trygghet og verdighet, også for folk i aktiv rus. Det vi erfarer nå er at situasjonen for rusmiljøet i byen er veldig lite holdbar. Hverdagen deres er i veldig liten grad preget av respekt og trygghet, sier Blaasvær.

LES OGSÅ: Seksbarnsmoren ble kastet ut av leiligheten. Nå kjemper hun en kamp mot Nav om hvor familien skal bo 

Dersom man legger til rette for akseptsoner rundt de allerede etablerte tilbudene for det åpne rusmiljøet vil man enklere kunne komme med målretta tilbud inn mot den gruppa. Det er lettere å tilby trygghet rundt steder folk i aktiv rus allerede kjenner, og det kan føre til en oppsplitting av rusmiljøet i sentrum, som i dag ofte samler seg.

– Vi mener dette prinsipielt er det samme som brukerrom og utdeling av brukerutstyr. Når vi har akseptert at det må finnes trygge steder å injisere må vi også akseptere en viss omsetning i sentrum. Da kan vi også få større oversikt, sier Blaasvær.

Rusreformen og politiet

Selv om forslaget vil innebære at politiet må se gjennom fingrene for omsetting av narkotika enkelte steder, mener hun politiet fortsatt har en viktig rolle å spille inn mot det åpne rusmiljøet.

Avdelingsdirektør for Avdeling inkludering og mangfold i Kirkens Bymisjon, Nora Blaasvær.

Nora Blaasvær. Foto: Privat

– Vi ser for oss politiets rolle litt annerledes. Disse borgerne har også krav på trygghet, og politiet kan bistå i utrygge situasjoner. En stor del av rusmiljøet er voldsutsatt, og politiets fokus bør være på å ikke alltid beslaglegge, men også bygge relasjoner og tillit og sørge for sikkerhet i miljøet, sier Blaasvær.

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til rusreform. En viktig del av reformen er å la folk slippe straff for å inneha små mengder narkotika. Kirkens Bymisjon mener forslaget om akseptsoner rimer godt med intensjonene i regjeringens rusreform.

LES OGSÅ: Fotballklubb mottar titalls millioner i arv fra «Porno-Hagen» – vurderer å sette opp eget «oljefond» (+)

– Å gå fra straff til helsehjelp er det samme perspektivet, slik vi forstår det. Vi må i stedet bygge opp bedre tjenester. For Oslos del handler det blant annet om psykiatri, lavterskeltiltak og ambulante tjenester, sier Blaasvær.

Godt samarbeid

Sosialbyråd Hansen sier at det viktigste for byrådet nå knytta til rusmiljøet er andre ting som kan gi dem et bedre liv, som bolig, helsehjelp og aktivitetstilbud. Men hun holder også døra noe på gløtt for Bymisjonens forslag.

LES OGSÅ: Kan gå mot salg av Maridalen-gårdene (+)

– Jeg har ikke tatt stilling til Bymisjonens forslag, men jeg er opptatt av at det i så fall krever et godt samarbeid mellom de som driver tiltakene og politiet, sier Hansen.

Hun må nå gå gjennom alle høringssvarene før hun tar stilling til om Oslo sier ja eller nei til akseptsoner.

– Vi har tatt stilling til det konkrete forslaget fra Venstre og Frp om et utendørs værested for rusmiljøet, og konkludert med at vi ikke ønsker det. Men når jeg skal lage en sak som skal fremmes for bystyret har jeg ikke bestemt meg for om det skal inneholde forslag til andre måter å organisere dette på, eller om saken bare skal inneholde et nei til et værested. Det er det byrådet som skal ta stilling til når vi skal behandle saken, sier byråden.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.