Nyheter

Ap: Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier i hedgefondet Ako Capital

Ap støtter den sterke kritikken Norges Banks representantskap har rettet mot ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen.

Representantskapet har lagt vekt på at mulige interessekonflikter mellom eierskapet Tangen har i selskapet Ako Capital og hans rolle som ny sjef for oljefondet, må elimineres.

Ap støtter dette synet og legger fram sin beslutning i et møte i finanskomiteen fredag.

– Tangen-ansettelsen er ikke forenlig med kravene som bør gjelde for å lede oljefondet, sier Støre i en pressemelding.

Han sier Ap har tatt på alvor at representantskapet enstemmig har fremmet sterk kritikk.

– Dette er en alvorlig og viktig sak – ledelsen av vårt felles pensjonsfond må være i tråd med både regelverk og etiske retningslinjer, sier Støre.

Høring forsterket inntrykket

Ansettelsen var gjenstand for en høring i Stortinget mandag. Støre sier Arbeiderpartiets standpunkt hviler på representantskapets rapport, men også på forhold som kom fram i forbindelse med høringen.

– Inntrykket ble forsterket gjennom høringen der det ble klart at det kan oppstå nye interessekonflikter knyttet til Nicolai Tangen og ledelsen av oljefondet, at de etiske retningslinjene som skal gjelde for alle bankens ansatte, ikke er overholdt, at det er tvil om ansettelsen vil svekke Norges innsats mot skatteparadiser og at det har vært både lovbrudd og uregelmessigheter i ansettelsesprosessen, sier han.

Kan ende hos Sanner

Finanskomiteen har frist til 21. august – altså neste fredag – med å avgi sin innstilling.

– Det er ikke Stortinget som ansetter verken hovedstyre i Norges Bank eller sjef for oljefondet. Vår holdning er at det er finansministeren som må følge opp konklusjonene til Stortingets flertall, sier Støre.