Nyheter

Ungdommene krever billigere kollektivreiser av Raymond

Valgløftet om lavere kollektivpriser er ennå ikke oppfylt. Nå samler ungdommene i byrådspartiene seg og krever at byrådsleder Raymond Johansen leverer billigere kollektivpriser allerede nå.

– Vi mener det må komme et kutt i kollektivprisene for at det skal bli enda enklere for folk å komme seg rundt i byen på en klimavennlig og billig måte. Det er et kutt byrådet har i byrådsplattformen, og vi mener det må komme på plass så fort som mulig.

Det sier leder av AUF i Oslo, Mansoor Hussain, til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Byrådet og NHO presser på for karbonfangst (+)

Budsjettarbeid

Lavere kollektivpriser var et viktig valgkampløfte, særlig fra MDG, og i byrådsplattformen i fjor stod det tydelig at byrådet ønsker å senke kollektivprisene med 20 prosent. Likevel har ikke løftet blitt innfridd, særlig fordi Oslopakke 3-samtalene har brutt sammen.

Nå stiller ungdomsorganisasjonene til byrådspartiene, AUF i Oslo, Grønn Ungdom Oslo og Oslo Sosialistisk ungdom, et felles krav om at billettkuttet må komme i neste års budsjett.

LES OGSÅ: Bygården på Bjølsen står halvtom: – Det er trist å se at det står og forfaller (+)

Byrådets arbeid med budsjettet er allerede i gang, og nå har ungdomsorganisasjonene utformet fire krav sammen som de mener vil gjøre Oslo til en bedre og grønnere by, særlig for ungdom.

  • Styrke barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo økonomisk
  • Videreføre og styrke satsingen på ferie- og helgetilbud til ungdom som ble innført før sommeren
  • Legge til rette for flere utlånssentraler av utstyr til sport og fritid
  • Gjennomføre løftet om 20 prosent kutt i kollektivbillettprisene i Oslo

– Vi har valgt å prioritere ungdom og klima. Oslo skal være tilrettelagt for ungdom, og ungdom skal kunne leve på en klimavennlig måte, sier fungerende leder i Oslo Sosialistisk Ungdom Gro Helene Lintoft Bøyum.

Realistiske krav

Oslo kommune er i en tøff økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Sviktende skatteinntekter og billettinntekter gjør at kommunen har tapt milliarder. Likevel mener ungdomspartiene at kravene bør være mulige å gjennomføre.

– Vi har valgt fire saker vi mener er realistiske å gjennomføre, og samtidig vil ha god effekt. Det fokuserer på det vi mener er viktigst, som er ungdom og klima, sier Nora Selnæs, leder i Oslo Grønn Ungdom.

LES OGSÅ: Jan Bøhler: – Jeg skulle ønske barn og unge i dag hadde samme muligheter til den typen oppvekst som vi hadde (+)

Selv om de representerer tre ulike organisasjoner mener ungdomspartilederne at det er større mulighet for gjennomslag når de samler kreftene og kommer med felles budsjettkrav til byrådet.

– Byrådspartiene legger fram budsjettet sammen. Da mener vi det er best for å få gjennomslag for byens ungdommer at vi blir enige oss imellom om hvilke saker som må løftes. På den måten vil også alle partiene i byråd føle at de må gjennomføre noe av det, sier Hussain i AUF.

Stramt budsjett

Oslobudsjettet for 2021 skal etter planen legges fram i slutten av september. På grunn av koronasituasjonen står Oslo i en kraftig økonomisk skvis. Økende arbeidsledighet, lavere skatteinntekter, manglende brukerbetalinger på grunn av stengte tilbud og rekordlave strømpriser har ført til at politikerne allerede har satt flere viktige satsinger på vent. Dette gjelder blant annet løftet om å innføre gratis skolemat.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) skriver i en e-post til Dagsavisen at Oslo kommune er i en veldig spesiell situasjon og at budsjettet blir vanskelig å få på plass, men at han er glad for innspillene fra ungdomspartiene.

– Jeg håper at  2021 vil bli et mer normalt år. Korona har gjort at vi alt har måttet utsette noen av satsningene våre. Nå jobber vi med veien videre, og jeg tar med meg ungdomspartienes budsjettkrav. Jeg er redd vi må leve med koronatiltakene en god stund fremover, det blir en utfordring både for kommunens økonomi og alle som bor i byen, sier Wilhelmsen.

LES OGSÅ: Mads Hansen om økt koronasmitte: – Det er til pass for dem som driter i reglene

Løftet om å redusere kollektivprisene er også satt på vent, som følge av at forhandlingene om Oslopakke 3 har strandet helt som følge av E18-konflikten. Kollektivselskapet Ruter eies og driver i både Oslo og Viken, så en reduksjon i billettprisene krever enighet på tvers av fylkesgrensene.

Mer fra Dagsavisen