Nyheter

Politiet frustrerte: Elektriske sparkesykler blokkerer for utrykningskjøretøy

Feilparkerte elektriske sparkesykler gjør livet vanskeligere for politi og helsevesen.

Oslo 20200806. 
Elektriske sparkesykler står parkert på fortau og i veien.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Feilparkerte elektriske sparkesykler har vært sommerens store samtaleemne i Oslo. Særlig myke trafikanter med bevegelsesutfordringer, som eldre, svaksynte, blinde og folk med funksjonsnedsettelser har sett seg grundig lei av at sparkesykler blokkerer fortauene.

Nå er også politiet lei. I sommer har politiet tatt opp med Oslo kommune at sparkesykler ved flere anledninger har blokkert for utrykningskjøretøy.

LES OGSÅ: Bygården rett ved Akerselva står halvtom: – Det er trist å se at det står og forfaller (+)

– De har flere ganger blokkert veier og gangfelt som vi og ambulanser bruker som utrykningsvei, blant annet rundt Sentrum scene, skriver en politibetjent i en frustrert e-post til Oslo kommune, som Dagsavisen har fått innsyn i.

Mottatt klager

Frank Halse, leder av seksjon for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo politidistrikt, sier til Dagsavisen at politiet er kjent med at det i senere tid har vært en økning i uønsket bruk og parkering av elektriske sparkesykler i Oslo, som blant annet har ført til en betydelig økning i ulykkestallene.

LES OGSÅ: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

– Vi har også erfart at det har tidvis vært utfordringer med fremkommelighet både for politipatruljene våre, samt andre nødetaters utrykningskjøretøy grunnet henslengte sparkesykler. Vi har samtidig mottatt mye klager i forbindelse med dette fra befolkningen, sier Halse.

Oslo politidistrikt mener det er nødvendig med en felles og tverretatlig forståelse av utfordringene.

– Det er allerede iverksatt mye godt arbeid på ulike nivå i ulike etater og hos aktørene for å treffe gode tiltak. Det er i den sammenheng viktig med en felles forståelse av situasjonen og fokus på strukturelle forebyggende tiltak, sier Halse.

Les også: Ny elsparkesykkel-ulykke

Flere tiltak

Denne uka har sparkesykkelaktørene i Oslo vært i møter både med lokalpolitikere og samferdselsdepartementet. Den foreløpige løsningen på problemet er at aktørene selv vil innføre farts- og parkeringsrestriksjoner. Samtidig vil de ansette egne sparkesykkelbetjenter som skal fjerne feilparkerte sparkesykler.

LES OGSÅ: Elsparkesyklist kjørte på rødt lys – politiet vurderer beslaglegging av førerkort

Sparkesykkelsituasjonen vil også bli drøftet videre.

– Problemstillingene knyttet til elsparkesykler er planlagt som et tema på agendaen til det kommende politirådet den 19/8, som vi mener er en god arena for å drøfte forslag til felles tiltak videre, sier Halse.