Nyheter

Finanstopp og tidligere politiker dømt for å ha oppfordret til overgrep av barn

Mannen chattet med andre nordmenn om å begå grove voldtekter av barn helt ned i spedbarnsalder.

I det offentlige har han hatt ledende roller i politikken. På jobb forvalter han enorme pengesummer og interesser, men privat har han levd et helt annet liv. Nå har mannen innrømmet å ha delt fremstillinger av barneovergrep.

Lovbruddene skjedde over en periode på inntil fem måneder. I deler av perioden var han fortsatt aktiv som politiker. Han har siden trukket seg, angivelig av andre grunner.

LES OGSÅ: Lokallagsleder: – Dette kom som en bombe (+)

I dag har mannen fortsatt en meget sentral stilling innenfor finanssektoren.

Nå må han sone i fengsel.

Snakket om «pedotreff»

Bakgrunnen er en korrespondanse han har hatt med andre norske brukere på internett. I kommunikasjonen, som foregikk via appen Telegram, delte finansmannen blant annet fantasier og ønsker om å begå grove voldtekter av barn i spedbarns- og barnehagealder.

Den tidligere politikeren snakket også om å gjennomføre såkalte «pedotreff» med andre menn. Under slike treff ser deltakerne på overgrepsfilmer sammen.

Mannen fortalte også en av personene han chattet med at han kjente til en svensk alenefar med ansvar for to gutter på seks og to år, og at vedkommende har fortalt at han begår overgrep mot barna i form av voldtekt og annen seksuell omgang.

– Oppmuntret til overgrep

Til samme person sendte finanstoppen også seksualiserte bilder av to gutter i det politiet antar er barnehage- eller tidlig skolealder.

Politiet beslagla til sammen fire overgrepsbilder av barn som stammet fra mannens chattesamtaler.

I dommen karakteriserer tingretten chattesamtalene den tidligere politikeren tok del i som grove og langvarige.

– Tiltalte har oppmuntret til overgrep, slår de fast.

Finanstoppen brukte sitt ekte fornavn i samtalene.

Selv utsatt for overgrep i barndommen

Annette Barlinn, mannens forsvarer, forteller til Dagsavisen at finanstoppen angrer dypt på det han har gjort. Hun understreker også at det aldri har vært noen sammenheng mellom denne saken og mannens roller i yrkeslivet.

– For domfelte har saken sin bakgrunn i en gjenoppleving av et ubearbeidet traume etter overgrep i egen barndom, noe han nå har tatt grep i forhold til. Min klient har hele veien erkjent, beklaget og angrer dypt på det inntrufne, sier forsvareren.

Les også: Regjeringen vil sette av 400 millioner kroner til tiltak for sårbare barn

La alle kortene på bordet

Saken ble i tingretten avgjort som en tilståelsesdom.

Slike saker går uten hovedforhandlinger, hvor de tiltalte vanligvis forklarer seg, og er ment å gi raskere saksbehandlingstider. Ofte skaper de også mindre publisitet.

Denne forenklede måten å avgjøre saker på fører dessuten til betydelige straffereduksjoner.

Finansmannen fikk i tillegg en viss straffereduksjon på grunn av lang saksbehandlingstid av politiet. Til tross for mannens tilståelse, tok det over ett år før saken havnet i retten.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (DA+)

Slipper å sone over halvparten av straffen

Retten kom fram til at passende straff var fengsel i 110 dager, hvorav 60 dager ble gjort betinget.

Finanstoppen ble også dømt til å betale 50.000 kroner i bot.

Fengselsstraffen betyr i praksis at mannen må sone 50 dager, mens de siste 60 dagene kun må sones dersom han begår nye lovbrudd de neste to årene. Tingretten valgte å gå for denne løsningen «under en viss tvil», kommer det fram i rettsdokumentene.

Dommen var helt i tråd med aktors påstand.

Ankefristen gikk ut tirsdag denne uka. Ingen av partene har anket saken. Dommen er dermed rettskraftig.

Mer fra Dagsavisen