Regjeringen vil sette av 400 millioner kroner til tiltak for sårbare barn

Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner for å bøte på at koronatiltakene har rammet tilbudet til sårbare barn. Både Redd Barna og SV frykter det er for lite.

Av Gunnhild Hokholt Bjerve og Kristian Skårdalsmo

Det var NRK som først meldte om tiltakspakken, som skal komme som en del av revidert nasjonalbudsjett. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viste til tiltakene da barnas situasjon var tema i Stortingets spørretime onsdag.

– Jeg er opptatt av veien videre. I dag har vi presentert en tiltakspakke som er målrettet mot sårbare barn. 400 millioner kroner i ulike tjenester, nettopp for å gi dem helsehjelp, aktivitet og for å følge opp de ungene vi vet har hatt det ekstra krevende i disse ukene, sa han fra talerstolen.

Tiltakspakken vil komme som en del av revidert nasjonalbudsjett, og pengene skal blant annet gå til bedre helsetilbud til barn og unge gjennom sommeren og aktiviteter på skolen og i sommerferien.

Les også: SV og Ap reagerer kraftig på at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn

Sommerskole og politi

170 millioner kroner skal fordeles på kommunene, ifølge NRK. Disse skal brukes til tiltak som intensivopplæring, sommerskole eller ekstra lærere for at elever skal kunne ta igjen det de har tapt på at skolene har stengt.

En del av tiltakspakken er også ekstra politisatsing på forebyggende arbeid mot nettovergrep. Det skal også bevilges ekstra midler til konfliktråd for ungdom og oppfølging av barn på asylmottak.

Ropstad understreker at pengene kommer i tillegg til Stortingets ekstrabevilgninger til kommunene.

– Kommunene fikk 6 milliarder kroner, og vi er i dialog med KS om ekstrautgifter. Det aller viktigste for sårbare barn er åpne skoler og å få helsestasjoner, skolehelsetjenesten, barnevern og psykiatri til å fungere best mulig, sier Ropstad til NTB.

Les også: Høie forsvarer kommuners nedprioritering av sårbare barn

SV vil ha mer til barnevern

Men en tiltakspakke på 400 millioner kroner er ikke nok til å imponere SV.

– Etter mange ukers rop om krisepakke for utsatte barn kommer endelig regjeringen etter. Jeg håper ikke det blir for lite for sent, rapporten om koronakonsekvensene for utsatte barn viser svikt i tjenestene, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i familiekomiteen for SV.

– Pakken inneholder ingen midler til barnevernstjenesten, som er viktigere enn noen gang. Der trengs det mer ressurser til å drive oppsøkende arbeid nå, fortsetter han, og varsler at SV vil fremme forslag om dette når Stortinget behandler revidert budsjett.

Både SV og Ap stiller spørsmål ved at regjeringen har holdt tilbake rapporter fra en gruppe som har sett spesielt på tilbudet til sårbare barn under koronaperioden.

Gruppen har levert en rapport med forslag til tiltak, og den blir offentliggjort torsdag. Ropstad opplyser at dette er andre typer tiltak enn det regjeringen nå har varslet i revidert.

Les også: Rapport: Overdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

– På høy tid

Redd Barna mener det er på høy tid at det kommer en krisepakke for barn.

– 400 millioner er en god start. Men vi er usikre på om dette vil være tilstrekkelig for å dekke kommunenes økte behov for nok bemanning i barnehager og skoler for å kunne følge opp smittevern, samtidig som de gjør en ekstra innsats for å følge opp barna som har det vanskelig, sier Monica Sydgård, som leder Redd Barnas arbeid i Norge.

– Barnevernet og øvrig hjelpeapparat må også ha tilstrekkelig ressurser til å støtte de barna som ikke har blitt fanget opp av hjelpeinstansene, slik regjeringens egen rapport viser, tilføyer hun.

Sydgård etterlyser også ekstra penger til barnehusene, som har redusert kapasitet som følge av smitteverntiltakene.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen