Nyheter

Anklager byrådet for ulovlig budsjettgrep: Nå skal Fylkesmannen avgjøre saken

Opposisjonen på rådhuset frykter at bompenger i framtida kan bli brukt til alt mulig annet. – Typisk Høyre å kjempe mot et godt miljøtiltak, svarer MDG.

I Oslobudsjettet for 2020 planlegger byrådet å kutte prisene på enkeltbilletter i kollektivtrafikken med 20 prosent. Problemet? De finansierer tiltaket med bompenger.

Som Aftenposten skrev før jul, anklager opposisjonen i bystyret budsjettrikset for å være ulovlig, fordi bompenger skal gå til investeringer og ikke til drift, som de mener billettprisene havner inn under. De viser til et 10 år gammelt brev sendt fra den rødgrønne regjeringen der de slår fast at bompenger ikke kan brukes til å finansiere takstendringer på kollektivreiser.

LES OGSÅ: Raymond om bompengepakka: – Undergraver nullvekstmålet

Åpner for ny praksis

«Etter dette vil det ikke kunne aksepteres å bruke bompenger til å finansiere takstendringer på kollektivreiser, hvis reduksjon i takstene er et sentralt element i tiltaket» skriver departementet i brevet fra 2010.

Nå har Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet bedt Fylkesmannen om å se på saken og avgjøre hvorvidt forslaget er lovlig eller ulovlig.

– Det er ikke tvilsomt at «reduksjon i takstene» nettopp er «et sentralt element» i tiltaket i byrådets budsjettforslag. Det er det eneste elementet i det foreslåtte tiltaket. På denne bakgrunn ber representantene om en vurdering av lovligheten i det foreslåtte tiltaket, skriver opposisjonspartiene i et brev til Fylkesmannen.

Brevet er signert finanspolitisk talsperson i Høyre Anne Rygg og gruppelederne i Venstre, Sp og KrF.

– Hvis dette blir stående er det åpnet for en generell praksis der en kommune eller fylkeskommune kan finansiere driftsutgifter eller investeringsmidler tilhørende låneopptak (...) Dette åpner dessuten for at bompenger i praksis kan brukes til å finansiere også andre deler av driftsbudsjettet enn samferdselsformål. Et kommunestyre/fylkesting kan for eksempel vedta å redusere tilskuddet til drift av kollektivtrafikken og i stedet bruke pengene på å styrke kulturtilbudet, skriver partiene.

LES OGSÅ: Oslo sier takk, men nei takk til regjeringens bompengeavtale. – Trist, svarer samferdselsministeren

– Tar det med ro

Gruppeleder for MDG på rådhuset, Sirin Hellvin Stav, sier hun tar lovlighetskontrollem med stor ro. Oslo bestemmer ikke kollektivprisene aleine, men må ha dialog med Viken om dette. Pengene det er snakk om, 250 millioner kroner, er satt av på en konto for å øke handlingsrommet i bompenge- og kollektivøkonomien fram til byrådet har kommet fram til en løsning for å få satt ned kollektivprisene med Viken.

– Det kan neppe være ulovlig, sier Stav.

Dessuten påpeker Stav at det allerede i dag blir brukt rundt 700 millioner av bompenger til drift av kollektivtrafikk, inkludert lavere priser, så det må finnes rom innenfor loven til å gjøre nettopp dette.

– Det er typisk Høyre å kjempe mot populære klimatiltak. Det er ikke første gangen Høyre krever lovlighetskontroll. Det begynner å bli en liten tradisjon. I 2016 krevde de kontroll av sykkelveiutbygging, og denne gangen er det billigere kollektivbilletter de vil stikke kjepper i hjulene for. Man kan få inntrykk av at Høyre mener det er ulovlig å ikke drive Høyrepolitikk. De later som de er et miljøparti, men egentlig er de en gjeng revisorer som vil at alt skal gjøres som de gjorde det, sier MDG-toppen.

LES OGSÅ: MDG mener regjeringen torpederer Oslos miljøambisjoner

– Oslo må følge loven

– Vi gjør ikke dette for å være vanskelige, men fordi vi er svært urolige for om Oslo kommune har et ulovlig budsjett. Det finnes rom til å redusere kollektivprisene innenfor kommunens ordinære budsjett uten dette utradisjonelle budsjettgrepet der man omdefinerer investeringsmidler til driftsmidler, sier Høyres Anne Rygg.

– Hvis dette er en smart måte å få lavere kollektivpriser på, hva er egentlig problemet?

– Det er en grunn til at vi ikke bruker investeringsmidler på drift. På samme måte som at når man har spart opp penger til å vedlikeholde huset sitt er det en dårlig idé å bruke det på en sydentur. Regelverket krever adskilte investeringsmidler og driftsmidler nettopp for at kommuner ikke skal bli frista til å svi av midler satt av for framtida på kortsiktige tiltak, som dette er, sier Rygg, og legger til:

– Jeg er ikke opptatt av å plage noen, jeg er opptatt av at Oslo kommune følger loven. Hvis Fylkesmannen avgjør at budsjettet er ulovlig vil det være ille.

Nyeste fra Dagsavisen.no: