Nyheter

Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen tiltalt for seksuelle overgrep og maktmisbruk

Svein Ludvigsen (72) tvang seg til seksuell omgang med unge asylsøkere ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap, mener påtalemakten.

Av Peter Tálos og Steinar Schjetne, NTB

– Vi mener han ikke ville ha klart å komme i en slik utnyttelsesposisjon uten stillingen som fylkesmann. Og vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB.

Han offentliggjorde tiltalen mot tidligere stortingsrepresentant, fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen (72), onsdag formiddag. Saken har vært etterforsket i et års tid. Ludvigsen ble pågrepet 3. januar og varetektsfengslet dagen etter.

Sentralt i tiltalen er hvordan Ludvigsen skal ha gitt uttrykk for at han kunne gi og frata de fornærmede norsk statsborgerskap. De tre unge mennene opplever saken som svært tøff.

– Min klient har det veldig vanskelig etter den belastningen han er blitt utsatt for, sier advokat Gunhild Bergan, som representerer en av de fornærmede.

Les også: Forsvarer: – Ludvigsen uten straffskyld

Makt og myndighet

De fornærmede i saken – tre unge menn som var asylsøkere da de skal ha blitt tilnærmet av Ludvigsen – er 40–50 år yngre enn den nå pensjonerte Høyre-toppen. Statsadvokat Nordmo vil ikke gi ytterligere detaljer om de fornærmede fordi han ikke ønsker at de skal bli identifisert. De var unge, men over den seksuelle lavalder da overgrepene skal ha skjedd.

– Min klient har opplevd det som svært ubehagelig og tøft å bidra til politiets etterforskning. Nå ser han fram til at den blir avsluttet, slik at han kan få lagt den bak seg, sier advokat Håvard Flatland til NTB.

Ludvigsen har hele veien bestridt anklagene, og at han har hatt seksuell kontakt med de tre fornærmede. Han benekter enhver form for straffskyld, ifølge forsvareren, Ulf E. Hansen.

– Han bestrider tiltalen fullstendig, og erkjenner overhodet ikke det straffbare i dette, sier Hansen til Nordlys.

Ventetiden før påtaleavgjørelsen har vært slitsom for Ludvigsen, ifølge forsvareren. Han er skuffet over at det er tatt ut tiltale, men er «innstilt på at det kan være greit å få denne saken lagt fram for retten».

Lang politisk karriere

Tidsrommet tiltalen omfatter, 2011 til 2017, viser at forholdene knytter seg hovedsakelig til perioden Svein Ludvigsen var fylkesmann. Han var innvalgt på Stortinget fra Troms fra 1989 til 2001, var fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001 til 2005. Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms den 31. august 2001, men tiltrådte først i 2006.

Han fratrådte embetet i 2014 da han gikk av med pensjon. Statsadvokaten mener likevel overmaktsforholdet – Ludvigsens maktposisjon overfor en av de fornærmede – fortsatte også etter at han gikk av som fylkesmann.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier hun fikk informasjon om at anklagene var rettet mot partiveteranen først dagen etter at han var pågrepet. Overfor NTB understreker hun behovet for at saken blir godt belyst, av hensyn til de fornærmede

– Dette er en trist og veldig alvorlig sak. Jeg kjenner Svein som en god kollega og en hyggelig fyr. Dette er en side ved ham som jeg ikke kjenner noe til, sier Solberg.

Skjedd flere steder

Svein Ludvigsen har gjennom stillingen som fylkesmann hatt mulighet til å oppsøke steder og institusjoner hvor de fornærmede har befunnet seg.

Av tiltalen går det fram at overgrepene skal ha skjedd på flere ulike steder i tiden fra 2011 til 2017, blant annet i Ludvigsens hytte, hjemme i huset hans, på Fylkeshuset i Tromsø og på flere ulike hoteller i Oslo. Ved ett tilfelle skal overgrepet også ha skjedd i en parkert bil i Tromsø.

Et av ofrene har en diagnose som lettere psykisk utviklingshemmet. Ludvigsen skal ha oppsøkt ham på institusjonen, som var underlagt Fylkesmannens tilsyn.

– Han hadde seremonielt overlevert norsk statsborgerskap til ham og forledet ham til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata ham hans statsborgerskap, går det fram av tiltalen.

Også for et av de andre ofrene skal han ha gitt inntrykk av å ha makt over statsborgerskap.

– A fryktet konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle omgangen til andre, skriver statsadvokaten i tiltalen. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: