Nyheter

Stortings-forakt

Stortinget har bedt regjeringen foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv. Det har statsråd Elvestuen besvart ved å gi Direktoratet i oppdrag å klarlegge betingelsene for å få en levedyktig bestand av ulv i Norge, uavhengig av dagens politiske føringer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Slik kan det uttrykkes på løvebakkedialekt at byråkratene i Trondheim skal få boltre seg videre i sitt gamle prosjekt om å snikinnføre en ny nasjonal, genetisk levedyktig ulvebestand i Norge, men denne gang i full åpenhet.

Det er godt gjort.

Gjennom hele nittitallet hevdet norsk miljøbevegelse at Norge var forpliktet etter Bernkonvensjonen til å bygge opp en egen levedyktig bestand av ulv. Et par dager før behandlingen av regjeringens nye ulvemelding i juni 2016, fikk representantene som gave fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk min ferske bok "Hvordan vi blir lurt". Den inneholder en korrespondanse som jeg hadde i 2011 med Bernkonvensjonens generalsekretær, Eladio Fernandez-Galiano. Her bekreftet han min oppfatning om at Norge ikke var forpliktet til å ha egne levedyktige rovdyrbestander.

På bakgrunn av stortingsvedtaket om den andre stortingsmeldinga i 1997, hvor en slik forpliktelse ble påberopt av flertallets talsmenn som begrunnelse for å opprette en ulvesone, burde dette interessere. Det gjorde det ikke. Det interesserte spesielt ikke talsmennene for Venstre, SV og MDG som før møtet stilte opp sammen med NOAH i en punktdemonstrasjon foran Stortinget mot den nye flertallsinnstillingen som tross alt sa nei til mer ulv. En av dem var Ola Elvestuen. Nå er det han som styrer norsk rovviltforvaltning. Takk Erna for det!

A propos Direktoratet. I den nevnte boka beskriver jeg i detalj hvordan det stilte opp for den nordiske miljøbevegelsen da det ble klart at daværende generalsekretær Ribaut avviste påstanden om at de nordiske bondeorganisasjonenes forslag til felles nordisk forvaltningsplan for store rovdyr var i strid med Bernkonvensjonen. De leverte et bestillingsverk - på engelsk! - til miljøaksjonens sekretær for å påvirke generalsekretæren til å trekke tilbake sitt brev. De fryktet jo for at deres egen Landsplan kunne bli erstattet med den nordiske planen.

Nå har de altså fått i oppdrag fra statsråd Elvestuen å bringe til veie materiale som kan oppfylle de tapte drømmene fra forrige århundre.

Høyres tidligere "føringsoffiser" (sitat Michael Tetzschner), Gunnar Gundersen, mener nå at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité eller Riksrevisjonen burde ha tatt tak i denne saken før det er for sent. "Først kommer forakten, så avmakten". I kveld skulle han ha tatt imot Ola Elvestuen på et seminar i Elverum om ulveforvaltningen. Men Elvestuen kommer ikke. Nå kan han sitte i ro uten å gjøre noe mens han venter på svaret fra Direktoratet. Om et år.

Jeg mener vi nå trenger en parlamentarisk granskingskommisjon.

Mer fra: Nyheter