Nyheter

– Vi er uforberedt på eldrebølgen

Vi har det travelt med å forberede oss på eldrebølgen. Men både høyresida og venstresida mangler gode svar, mener tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Dagens organisering av helse- og omsorgssektoren er ikke bærekraftig. Og vi gjør ingenting med det, sier Bjarne Håkon Hanssen.

I går talte den tidligere helseministeren fra Arbeiderpartiet på arbeidsgiverorganisasjonen Spekters 20-årskonferanse. Her tok Hanssen, som nå er PR-rådgiver i First House, et oppgjør med at norske politikere har gjort fint lite annet enn å prate om de demografiske utfordringene den norske velferdsstaten står overfor.

– Det at vi blir dobbelt så mange eldre utfordrer Velferds-Norge, advarer han.

24.000 flere 80-åringer

Spekter er den dominerende foreningen på arbeidsgiversiden i helsesektoren. En sektor som Hanssen tror vil få dobbelt så mange utfordringer innen 2050, om ikke store endringer gjøres. Han mener også at det haster før den tid.

- På sju år blir vi 24.000 flere 80-åringer. Jeg klarer ikke selv å skjønne hvor utfordrende det vil være. Vi kan ikke organisere oss likt som i dag i 2026. Det går ikke, sier Hanssen.

Den tidligere statsråden mener det vil være umulig for Norge å ta vare på dobbelt så mange eldre på samme måte som i dag.

– Da vil i så fall en tredjedel av dagens ungdommer måtte velge helse- og omsorgsyrker som karrierevei, påpeker han.

Foreslår eldrekommisjon

Hanssen mener det er avgjørende med en egen eldrekommisjon for at politikerne skal ha et felles faktagrunnlag å jobbe ut fra.

– Vi har ikke erkjent problemet. Folk må forstå problemet før radikale forslag kan vinne fram, sier Hanssen og viser til at det tok åtte år før politikerne var enige om at det måtte gjøres noe med folketrygden.

Redaktøren i Norges største nyhetsavis for helsevesenet gir Bjarne Håkon Hanssen helt rett i at Norge ikke er godt nok forberedt på eldrebølgen.

– Men det tror jeg heller ingen andre land i Vest-Europa kan sies å være, sier ansvarlig redaktør Markus Moe i Dagens Medisin.

Han peker på at morgendagens eldre vil stille langt større krav til helsetjenester enn dagens eldre. Mange vil ønske å bo hjemme, og de vil heller omgi seg med omsorgsteknologi enn å bli pleiet av omsorgspersoner.

Redaktøren påpeker at flere eldre krever flere hender, nye sykehjems­plasser og omsorgstilbud - og koster mye penger.

Må utvide

Selv om Moe er skeptisk til å løse alle samfunnsutfordringer med en kommisjon, utvalg eller ekspertgruppe, er han positiv til Hanssens forslag om en eldrekommisjon.

– Eldrebølgen vil ha så stor betydning for det norske samfunnet de nærmeste tiårene at dette kan være en utfordring som krever et dypdykk og vil kunne ha godt av en kommisjon, sier redaktøren i Dagens Medisin.

Hans resept til helsevesenets møte med flere eldre er å bygge «mer av alt»:

– Vi må tilrettelegge for en differensiert eldreomsorg. Da må vi erkjenne at morgendagens eldre kun har alderen til felles. De vil ha tilbud som passer for deres funksjonsnivå og ikke plasseres der hvor kommunen tilfeldigvis har ledig plass, sier han.

Mangler hender

Bjarne Håkon Hanssen mener det er få av dagens aktive politikere som skisserer en løsning på de demografiske utfordringene Norge og flere land i Europa står overfor. Selv er Hanssen forsiktig med å velge side.

– Både venstre- og høyresiden vil bli utfordret på dette. Venstresiden på sin forkjærlighet for universelle helsetjenester, og høyresiden på om det er riktig å love økte skattelettelser. Det er ikke kontanter som er mangelvaren. Mangelvaren er tjenester, sier Hanssen.

Ap-leder Jens Stoltenberg sier det klart i sitt innlegg på Spekter-konferansen:

– Vi vil gå i underskudd om skattenivået og kvaliteten på tjenestene skal være uendret. Men det vil vi ikke. Vi vil ha høyere kvalitet på tjenestene. Da er i hvert fall ikke skatteletter bærekraftig. Før pleide Høyre-folk å være litt ordentlige, sier Stoltenberg, som mener Høyre nå har blitt et slags «Frp light».

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen mener Stoltenberg går rundt med skylapper.

– Det å sette vekstfremmende skattelettelser opp mot velferd blir for snevert, sier hun.