Nyheter

Refses for treg og dyr behandling

HELSE: Sykehusene kan behandle flere pasienter raskere og billigere - uten at det går ut over kvaliteten, mener Riksrevisjonen. 
- Som om jeg skulle sagt det selv, sier helseminister Bent Høie (H).

Riksrevisjonen har undersøkt mange norske sykehus, og konklusjonen er oppsiktsvekkende: Totalt 120 millioner kroner kan spares hvert år ved å behandle sykehuspasienter mer effektivt. Samtidig som pasientene vil få like god behandling.

Hvem gjør hva

Nøkkelen er å utnytte operasjonsstuene bedre, ifølge Riksrevisjonen. Altså utføre flere operasjoner per dag.

- Det handler om at fagprofesjonene går sammen for å avgjøre hvem som gjør hva når, slik at en slipper unødvendig venting, sier prosjektleder for rapporten Børre Fylling.

Riksrevisjonen har sett på hvordan sykehusene behandler pasienter med tarmkreft, hoftebrudd, korsbåndsbrudd og pasienter som får satt inn hofteprotese. Det er store forskjeller mellom sykehusene på hvor lenge pasientene ligger på sykehus. Det varierer naturlig nok også ut ifra hvilken operasjon det gjelder.

Om alle sykehus hadde hatt like lav gjennomsnittlig liggetid som det mest effektive sykehuset, St. Olav Hospital i Trondheim, ville Sykehus-Norge ha sett annerledes ut. Hoftebruddpasienter kan få redusert liggetida med 19 prosent og med det faren for død. Korsbåndpasienter med 100 prosent, fordi noen korsbåndpasienter skrives ut samme dag, mens andre ligger i fire dager.

- Ingen positiv effekt

Oslo universitetssykehus (OUS) kommer dårligere ut, spesielt når det gjelder pasienter med hoftebrudd, men administrerende direktør Bjørn Erikstein peker på at liggetida deres i hvert fall ikke er mye over gjennomsnittet.

- Men det er viktig å lære av dem som får det til, sier han.

For nærmere fem år siden ble fire sykehus i Oslo slått sammen til ett. Dagsavisen har tidligere skrevet om tillitsvalgte som har slått alarm om situasjonen ved OUS for ansatte og pasienter.

Riksrevisor Jørgen Kosmo reagerer på at deres undersøkelser viser at det ikke er bedring å se etter sammenslåingen.

- Nå har det gått litt tid, og vi ser ikke at omstillingen har fått noen positiv effekt for pasientene, sier Kosmo til Dagsavisen.

Erikstein sier de kjenner seg igjen i Kosmos kritikk.

- Vi har stort sett de samme systemene nå som vi hadde da. Men i løpet av neste år skal hele sykehuset få et journalsystem, et labsystem og et røntgensystem i løpet av 2015. Det burde nok skjedd tidligere, sier Erikstein.

Viseadministrerende direktør ved St. Olavs Hospital Stein Kaasa forteller at de har jobbet systematisk i årevis med å bli effektive.

- Vi har laget et løp for hvordan pasientene skal diagnostiseres, opereres og følges opp.

Koordinering, planlegging og god pasientinformasjon er stikkord. Kaasa bruker en pasient med symptomer på tykktarmskreft som eksempel.

- Når vi mottar denne pasienten, blir det fort gjort en undersøkelse hvor man titter opp i tarmen. Mistenker legen kreft, så vil han umiddelbart ta flere vevsprøver, og samtidig får kirurg beskjed om at han kan få en pasient og det blir bestilt røntgenbilder. Når diagnostikken er klar, har allerede pasienten fått tid for operasjon, forteller Kaasa.

Kosmo roser St. Olav, men advarer mot å bare sende ut nasjonale retningslinjer, som han mener ikke har fungert tidligere.

- Sykehusene må lære av hverandre, sier Kosmo.

- Det er som om Kosmo har stjålet mitt manus. Denne rapporten skal jeg bruke for alt den er verdt, sier helseminister Bent Høie.

Men han har tenkt å sende ut nasjonale retningslinjer.

- Problemet før har vært at de offentlige sykehusene ikke har tatt i bruk retningslinjene raskt nok, sier Høie.

samfunn@dagsavisen.no

Om rapporten

Det er brukt data fra Norsk pasientregister og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.

Det er analysert spørreundersøkelser fra helseforetakene og en brukerundersøkelse sendt til ca. 3.000 hofteprotese-pasienter.

I tillegg er det gjort casestudier i fem helseforetak.

På grunn av manglende kunnskap om kostnader per pasient i sykehusene er gjennomsnittlig liggetid fra innleggelse til utskriving brukt som indikator på behandlingformens ressursbruk.

Data fra 29 sykehus er brukt til å belyse i hvilken grad den ortopediske virksomheten utnytter den tildelte kapasiteten ved operasjonsstuene mellom kl. 8-16.

Casestudiene er gjort ved sykehuset i Trondheim (St. Olav), Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Bærum, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Arendal.

Kilde: Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehusene