Aker – for hele Groruddalen

Forskjellen i helse og levetid mellom øst og vest er vel dokumentert. Likevel har byens sykehus klumpet seg sammen vest i byen. Særlig påfallende ble dette etter at Aker sykehus ble vedtatt nedlagt i 2010, og befolkningen i Groruddalen mistet sykehuset sitt.

Torsdag begrunnet Per Medbøe Thorsby hvorfor Oslo øst fortjener et eget sykehus på Aker. Det begrunner han godt. Vi i Aker sykehus venner har hele tiden kjempet for at hele Groruddalen skal tilbake til nye Aker sykehus.

Helse Sør-Øst planlegger nå framtidas Oslo-sykehus, og nytt sykehus på Aker er med i planene. Men hvem skal få ta dette sykehuset i bruk? Ifølge planene til helsebyråkratene i Helse Sør-Øst er det ikke folk i Oslo øst.

Da Aker ble nedlagt, ble folk i Groruddalen forvist til Ahus utenfor Oslo. Her var det fra første stund plassmangel. Ettersom befolkningen har økt, er det blitt stadig trangere. I dag vet ikke pasienter fra Groruddalen hvor de ender ved akutte innleggelser. De er blitt kasteballer mellom sykehusene, trass i at disse østkantbydelene har store helseutfordringer.

Det gjelder de fire Groruddals-bydelene Alna, Grorud, Stovner og Bjerke, bydeler med felles levekårsutfordringer. Innen den kommunale helsetjenesten samarbeider bydelene godt, mens spesialisthelsetjenesten nå planlegger å splitte disse bydelene på forskjellige sykehus. Det vil vanskeliggjøre samarbeidet.

Helse Sør-Østs plan er å tømme Ullevål sykehus og prioritere bydelene som i dag har Ullevål som lokalsykehus, til Aker. I tillegg vil Bydel Alna på plass på Aker, mens Bjerke bydel blir plassert på nye Gaustad, og bydelene Stovner og Grorud blir på Ahus på ubestemt tid.

Oslo øst trenger absolutt eget sykehus. Aker sykehus må planlegges slik at hele Groruddalen igjen kan samles der. Nå er det fare for at Groruddalen sviktes igjen. Både Høyre og Arbeiderpartiet så ut til å støtte Helse Sør-Østs planer da bystyret diskuterte sykehus sist høst. Vi i Aker sykehus venner utfordrer gjerne både dem og Thorsby til å forklare oss fra Groruddalen hva de mener om dette i dag. Skal Groruddalen nok en gang sviktes?


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!