Vurderer besøksforbud i omsorgsboliger

Kommuneoverlegen i Moss er bekymret for at koronaviruset vil spre seg til kommunens omsorgsboliger. Nå vurderer han å nekte pårørende besøk.

Kommunen opplever en stor pågang av besøkende som besøker sine omsorgsboliger.

Dette til tross for at Moss allerede har innført besøkskontroll.

Besøkskontrollen er på langt nær tilstrekkelig. Jeg er fortsatt bekymret for smitte i våre omsorgsboliger, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

LES OGSÅ:

Vil beskytte både beboere og ansatte

I en pressebrief onsdag fortalte han at de er i ferd med å undersøke mulighetene for å innføre et besøksforbud.

– Vi vil undersøke det juridiske handlerommet vi har, noe vi har håpet i det lengste å unngå, sa han.

Årsaken til at de vurderer å ty til dette grepet, er å begrense smitterisikoen.

Beboere i våre omsorgsboliger er en risikoutsatt gruppe. Det samme er helsepersonellet som jobber der. Vi trenger dem friske, for å ivareta dem som bor i disse boligene, sier Krogshus.

– Vi ber om forståelse for at dette er en krevende situasjon. Besøkende kan i beste mening oppsøke sine pårørende og ikke ane at de er i ferd med å utvikle symptomer og være smittebærere, legger han til.