Veteraner hedret i Moss

Mossingene Ivar Ernø og Vetli Tveiten har fått tildelt hver sine medaljer av Forsvaret.

Utdelingen skjer i forbindelse med frigjørings- og veterandagen 8. mai.

På grunn av koronaviruset har alle offentlige medaljeseremonier blitt avlyst i år. Det har likevel ikke hindret Forsvaret i å dele ut medaljer og hedre de to mennene.

I Moss ble dette gjort av Stig Lande, områdesjef i Moss HV.

22 års erfaring som offiser

Vetli Tveiten mottok Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, også kjent som intops-medaljen.

Forsvaret skriver følgende i en pressemelding:

«Vetli har 22 år som yrkesoffiser luftforsvaret og tjenestegjorde i FN sin observatørstyrke i Libanon i 1994-95. United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) ble opprettet i 1948 med Norsk deltagelse fra 1956 og er fremdeles pågående.»

Gjennomførte førstegangstjenesten i utlandet

Ivar Ernø mottok både Tysklandsbrigadens veteranmedalje og intops-medaljen.

Om Ernø skriver Forsvaret følgende:

«Ivar ble beordret til tjeneste i Tyskland i 1950 for å sikre freden. Han måtte gjennomføre dette som en del av sin førstegangstjeneste. Som ung soldat utmerket han seg blant sine egne og fikk graden korporal. Det var tydelig at han har tatt med seg disse minnene gjennom livet og har fremdeles sin tjenestebok, identitetsbrikke, korporalvinkler og fløytesnor tilgjengelig. Det var derfor godt å få tildele han forsvarets og brigadens medaljer for tjenesten han gjorde den gang.»

Gratulerer med friheten og takk til våre veteraner, skriver kaptein Lande i pressemeldingen.