Stenger campingplasser og gjestehavner

Kommuneoverlegen i Moss har besluttet å komme med ytterligere restriksjoner for å hindre smitte av koronavirus.

Fra og med torsdag 2. april vil følgende virksomheter i kommunen stenges:

▪ Gjestehavner som tilbyr døgnopphold for båter.

▪ Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner.

▪ Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

▪ Stengingen gjelder både private og offentlige virksomheter.

LES OGSÅ: Vurderer besøksforbud i omsorgsboliger

Visse unntak

Det vil fortsatt være tillatt med av- og påstigninger og korttidsfortøyninger på timebasis i gjestehavner.

Fortøyningene skal i disse tilfellene skje med minst to meters avstand.

Nødhavn ved havari og lignende alvorlige situasjoner omfattes ikke av vedtaket.

Restriksjonene vil gjelde fram til 13. april, men kan forlenges ved behov.

LES OGSÅ: Forventer 21.000 smittede i Moss

Åpner kunstgressbaner

Idrettsforbundet åpnet onsdag opp for noe organisert idrett.

Moss kommune har derfor besluttet å tillate bruk av kommunale kunstgressbaner igjen, såframt det skjer innenfor gjeldende regler for smittevern.

Innendørsanlegg venter de med å eventuelt åpne, frem til forbundet har kommet med retningslinjer for dette.

De vil uansett ikke åpnes i Moss før tidligst etter påske.

Kommunen opplyser torsdag at det vil bli hengt opp plakater ved kommunens utendørs idrettsanlegg, for å tydeliggjøre reglene.

Ettersom garderobeanlegg fortsatt vil være stengt, oppfordrer de til bruk av håndsprit, da håndvask ikke vil være tilgjengeliog.

– Det er viktig at alle er lojale mot smittvernsreglene, slik at vi unngår at anlegg må stenges igjen, sier ordfører Hanne Tollerud.

LES OGSÅ: De er første forsvarslinje mot koronaviruset i Moss (DA+)