Viken

- Forhaster oss ikke

Frp vil ikke mene noe om Oslofjord-KVU-en før de har behandlet saken på nasjonalt nivå. - Noe annet ville vært udemokratisk, sier Ulf Leirstein.

Ulf Leirstein, leder av Moss Frp, sier de ikke vil la seg påvirke av andre i fjordkryssingssaken. FOTO: KENNETH STENSRUD

Allerede under presentasjonen av Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU) gjorde Tage Pettersen og Høyre det klart at de var fornøyde med at en fast veiforbindelse mellom Moss og Horten ble anbefalt. I etterkant har de presisert at de ønsker å få til et felles engasjement for en tunnelløsning.

Frp er ett av partiene som fortsatt sitter på gjerdet i saken, og foreløpig ikke vil si noe offentlig om hvilken vei de heller.

 

Press fra innbyggerne

Venter gjør også aksjonsgruppa på Jeløy. De er spente på hva de forskjellige partiene vil mene. Denne helgen skrev de følgende melding på Twitter til Frp, nærmere bestemt Erlend Wiborg og Ulf Leirstein:

- Har Frp kommet nærmere standpunkt om #fjordkrysning? Våre 4.200 medlemmer mener bruanbefalingen kan ødelegge Moss.

Spørsmålet forble ubesvart av de to politikerne, som vanligvis er svært aktive på det sosiale nettstedet, inntil dagen derpå. Leirstein repeterte bare det partikollega Anne Bramo allerede har sagt til Moss Dagblad, nemlig at Frp skal behandle dette internt på nyåret. Inntil da er det dermed ikke kjent hva Frp vil spille inn til høringsuttalelsen.

- Moss Frp og Frp sentralt er for en ny fjordforbindelse til erstatning for ferja. Men hvilket alternativ som er best, det må vi komme tilbake til. Vi synes det er naturlig at flere enn vi som sitter i Moss skal behandle saken i Frp, da dette vil bli en viktig sak under valgkampen neste år, sier Leirstein.

 

Tror ministeren vil lytte til Frp

Lederen i Moss Frp mener det ville vært veldig spesielt hvis man ikke behandlet så store saker innad i partiet først.

- I motsetning til Høyre vil vi ha en bredere prosess. Jeg kunne godt ha samlet inn Moss Frp og bestemt noe i denne saken allerede nå i kveld, men om våre andre medlemmer i Frp mener det er demokratisk er en annen sak.

I tillegg til Høyre har foreløpig kun Rødt og SV bestemt seg. De sier blankt nei. Det mener Leirstein har lite å si.

- Det betyr ikke så mye hva SV og Rødt mener. Det som kommer til å bety noe er hva de tre største partiene, Ap, Høyre og Frp, mener.

Ikke uventet tror han særlig sistnevntes standpunkt kan bli avgjørende.

- Man må ikke glemme at Frp har samferdselsministeren. Da blir det ekstra viktig hva vi mener. Han kommer til å legge mye merke til hva hans partifeller mener lokalt.