Moss

– Bruk forhandlingsmakta og stopp ulvejakta

Regjeringspartiene og Venstre, representert ved Ola Elvestuen (V), Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Bent Høie (H) tok seg en pause fra regjeringsforhandlingene på Jeløy Radio, og møtte de rundt 150 demonstrantene som ønsker en umiddelbar stopp i ulvejakta.

Siri Martinsen i NOAH krever at regjeringen gjør en umiddelbar slutt på ulkvejakta, og hun appellerer til Venstre om å bruke sin forhandlingsmakt til å få gjennomslag for en god rovdyrforvaltning.

Av Paul Norberg

– Venstre har en ganske god rovdyrpolitikk, så det er mulig at det blir lettere å få gjennomslag for en bedre ulvepolitikk hvis de kommer i regjering. Derfor ber vi Venstre om å bruke sin forhandlingsmakt for å stanse ulvejakta, sier leder Siri Martinsen i "NOAH - for dyrs rettigheter".

Hun holdt appellen utenfor Hotell Jeløy Radio i Moss, der Høyre, Frp og Venstre den siste uka har sittet i regjeringsforhandlinger. Der overleverte hun sitt budskap til de tre toppolitikerne som stilte opp. Det var stort engasjement blant demonstrantene, og mange av dem var rasende på den rovdyrpolitikken som dagens regjering fører.

Ingen av de tre politikerne ville forskuttere noen programerklæring, men Elvestuen gikk lengst i å gi en viss støtte til demonstrantene. Høie framholdt at ulvepolitikken i Norge nødvendigvis ville være et kompromiss mellom to helt motstridende ønsker. Han mente at det siste vedtaket om ulvejakt ga en god balanse mellom dem som ønsker å ta vare på arten og dem som kjenner på uro for at ulv kan være en fare i nærmiljøet.

Stans utrydningen

– Vi krever stans i den utrydningspolitikken som den nåværende regjering fører, sier Siri Martinsen.

Hun er også opprørt over dommen i Oslo tingrett 5. januar, som avviste et krav om at ulvejakten både utenfor ulvesonen og i noen spesielle revir måtte stanses.

– Det er ikke gjort noen utredning, og dommen er fattet på et uhyre tynt grunnlag. Totalt har regjeringen åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter, noe som tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene. Dette er kritisk for en kritisk truet bestand av ulv, mener Martinsen.

– Bøllekultur

Hun mener at regjeringen ga etter for en bøllekultur da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) først nektet å gi tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

– Deretter snudde han, blant annet etter sterkt press fra egne partifeller. Ulvemotstanderne vant fram ved hjelp av trusler, ikke med fakta. Dette kan ikke fortsette. Det står om livene til kritisk truede dyr.

– Hva håper dere å oppnå med demonstrasjonen?

– Dette var en spontan aksjon, som vi innkalte til på et par dagers varsel. Vi er godt fornøyd med oppmøtet, og med at politikerne kom og lyttet til våre krav. Vi håper at aksjonen får de sentrale politikerne  til å tenke seg om, og legge grunnlaget for helt annen rovdyrpolitikk. Vi følger opp denne demonstrasjonen på Jeløy med mer omfattende demonstrasjoner flere steder i Norge lørdag 20. januar, forteller Martinsen.