Nyheter

Fant sensitive pasientopplysninger på McDonald’s

En ansatt i ambulansetjenesten mistet et dokument med pasientopplysninger under et restaurantbesøk. Sykehuset Østfold beklager hendelsen.

Tabben skjedde 7. oktober 2021 og ble oppdaget senere samme dag.

Ifølge Sykehuset Østfold var det en ambulansejournal som havnet på avveie. Den ble oppdaget på gulvet av noen som befant seg på spisestedet, som varslet om funnet ved å ringe 113. AMK-sentralen sendte deretter en bil for å hente journalen.

McDonald’s Sarpsborg ligger langs E6, en kort kjøretur unna Sykehuset Østfold på Kalnes.

– Sykehuset Østfold har gode prosedyrer når det gjelder journalbehandling. Prosedyrene er godt kjent blant medarbeiderne. Her har det skjedd en menneskelig svikt, og det må vi bare beklage, sier Trond Pehrsen, assisterende avdelingssjef ved sykehusets prehospitale avdeling.

Det er vanskelig å gardere seg 100 prosent mot menneskelig svikt.

—  Trond Pehrsen, assisterende avdelingssjef på Sykehuset Østfold
Oslo  20150409.
Illustrasjonsbilder av en ambulanse i Oslo torsdag ettermiddag. Sykebil.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Liten fare for å bli gjentatt

Ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold bruker til vanlig elektronisk pasientjournal (EPJ). Sykehuset opplyser at journaler likevel skrives ut i enkelte tilfeller.

– Dersom pasienten er innom flere helseinstanser, skrives det ut ny, oppdatert journal som følger pasienten. I dette tilfellet ble en tidligere utskrift oppbevart midlertidig i lommen. Da det ble betalt på spisestedet, fulgte arket med lommeboka og falt på gulvet uten at det ble oppdaget, forteller Pehrsen.

Han legger til at saken ble gått grundig gjennom for å unngå at noe lignende skjer igjen.

– Det er vanskelig å gardere seg 100 prosent mot menneskelig svikt. Men med gode holdninger og rutiner og fokus på jobben, så er dette noe det er svært liten fare for blir gjentatt. Alle ansatte er godt informert om taushetsplikten og at journalen skal leveres hos mottakende personell, sier han.

Sykehuset Østfold varslet Datatilsynet om hendelsen. – Her har det skjedd en menneskelig svikt, og det må vi bare beklage, sier Trond Pehrsen, assisterende avdelingssjef på prehospital avdeling.

Aldri hørt om noe lignende

Hans Martin Aase er nestleder i politikk- og samfunnsavdelingen til Fagforbundet, som organiserer mange av ambulansepersonellet i Norge og har rundt 21.000 medlemmer på landets sykehus. Aase har tidligere jobbet en årrekke som tillitsvalgt i ambulansetjenesten i Oslo, og har aldri hørt om at ambulansejournaler har kommet på avveie på denne måten før.

Hans Martin Aase, nestleder i politikk- og samfunnsavdelingen til Fagforbundet, har flere års erfaring fra ambulansetjenesten i Oslo og har aldri hørt om noe lignende før.

– Min erfaring er at ambulansepersonellet håndterer disse journalene godt, men det kan selvfølgelig skje en menneskelig svikt. Det har åpenbart skjedd her. Det skal ikke ligge en ambulansejournal på McDonald’s. Det er uheldig, sier han.

Tilbake i 2013 kunne Adresseavisen også melde om en ambulansejournal som hadde kommet på avveie. Deler av en journal ble tilfeldigvis funnet i en grøft langs E6 i Levanger. Da avisa skrev om saken var det ukjent hvordan de sensitive pasientopplysningene hadde havnet i grøfta, men også da ble det antatt at det skyldtes en menneskelig svikt.

Varslet Datatilsynet

Ambulansejournaler inneholder informasjon om pasienter som har mottatt hjelp av ambulansetjenesten. Det er ikke kjent hvilke konkrete opplysninger som journalen på McDonald’s i Sarpsborg hadde – ei heller om noen faktisk leste innholdet.

Normalt sett inneholder slike journaler en helsefaglig vurdering av pasienten og hvilke behandlinger som er gjort i den prehospitale fasen, altså før pasienten ankommer sykehuset.

– En ambulansejournal er å anse som en del av pasientjournalen og vil normalt inneholde taushetsbelagte opplysninger, forklarer Aase.

I en avviksmelding fra Sykehuset Østfold til Datatilsynet bekreftes det at journalen inneholdt sensitive personopplysninger.

Kun én pasient ble berørt av tabben. Pasienten ble ifølge sykehuset informert om at opplysningene hadde kommet på avveie. Datatilsynet avsluttet saken som «menneskelig svikt».

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra Dagsavisen