Nyheter

Har hatt 37 koronadødsfall på under fire måneder

I løpet av hele pandemien har 83 personer dødd som følge av covid-19 på Sykehuset Østfold. Nesten halvparten av dem døde i løpet av første kvartal i 2022.

De siste månedene har det vært relativt stille om covid-19 i media. I februar ble de siste, nasjonale smitteverntiltakene opphevet. Antall fullvaksinerte har flatet ut. I mars sluttet Helsedirektoratet å rapportere om antall innlagte koronapasienter på norske sykehus. Hverdagen til mange nordmenn har returnert til det normale.

Samtidig har det vært helt andre tilstander enn det stillheten skulle tilsi på Sykehuset Østfold.

I løpet av årets fire første måneder har 37 pasienter dødd som følge av covid-19, opplyser sykehuset. Det er mer enn noen gang tidligere.

Det første koronarelaterte dødsfallet på Sykehuset Østfold ble registrert i mars 2020. En mann i begynnelsen av 60-årene fra Moss døde etter kort tids sykdom. Resten av 2020 ble det registrert ytterligere åtte koronadødsfall der. Så 41 i 2021.

Det betyr at det så langt i år har blitt registrert nesten like mange koronadødsfall som i hele fjor.

---

Hva er koronadødsfall?

  • Et koronarelatert dødsfall er et dødsfall hvor covid-19 er angitt på dødsattesten som underliggende eller medvirkende årsak.
  • En underliggende dødsårsak er av FHI definert som «den sykdom eller skade som startet rekken av sykelige tilstander som førte direkte til døden».
  • En medvirkende dødsårsak er «en vesentlig tilstand som kan ha bidratt til dødens inntreden, men uten å stå i direkte årsaksforhold til den tilstand som forårsaket døden».
  • Ifølge en oversikt fra Faktisk har covid-19 vært en underliggende dødsårsak for oppunder 90 prosent av alle koronarelaterte dødsfall under pandemien.

---

Situasjonen har bedret seg den siste måneden. Det siste koronarelaterte dødsfallet på Sykehuset Østfold skjedde den 23. april. Forrige uke hadde de i snitt ni innlagte koronapasienter. Tidligere i mai har de vært helt nede i sju pasienter.

I mars, fram til Helsedirektoratet sluttet å oppdatere oversikten, var det til sammenligning aldri under 30 innlagte koronapasienter ved sykehuset, ifølge direktoratets oversikt.

Sykehuset Østfold Kalnes. Sykehus. Drone. Flyfoto. Luftfoto.

Kommunene vet ikke lenger hvor mange innbyggere som dør av covid-19

Den 28. januar i år ble varslingsplikt for koronarelaterte dødsfall fjernet. Det betyr at koronadødsfall ikke lenger varsles til kommuneoverlegene i den avdødes hjemkommune. Derfor vet ikke Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Moss, hvor mange – om noen – av de 37 døde pasientene på Sykehuset Østfold som kom fra Moss.

– Fjerningen av varslingsplikten er en del av den normaliseringen som er lagt opp av myndighetene våre, nå som så mange er vaksinert. Likevel er det noen av våre eldste og sykeste som likevel ikke tåler korona i tillegg til andre sykdommer, så det forekommer dessverre fortsatt noen dødsfall. Men vi i kommunen vet ikke hvor mange av våre innbyggere det er snakk om, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier kommunen skal gjøre alt de kan for å unngå en nye smittebølge på høsten.

Kommunen har, i likhet med mange andre, fortsatt en koronaberedskap. Smittesporingsteamet er på jobb hver dag, utenom i helgene. Hver dag får Krogshus en oppdatering på hvor mange personer som har fått påvist koronasmitte, enten via selvrapportering eller kommunens testsenter. Den siste tiden har det vært få, sier han.

– Av og til er det daglige smittetallet ensifret, andre ganger tosifret. Noen ganger er det ingen nye smittede.

Kommunen har fortsatt mulighet til å oppskalere smittevernarbeidet og innføre lokale koronarestriksjoner ved behov. Det er ikke aktuelt i dag.

– Det har ikke vært behov for det på lenge, sier kommuneoverlegen.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: