Nyheter

Ønsker forbedring av skoleveier

Sikre skoleveier er essensielt for å unngå ulykker, og å få barn og unge til å gå eller sykle til skolen. Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold, ønsker nå at forbedringer på skoleveiene ved Verket og Nøkkeland skole skal bli prioritert.

Elever som går på Verket skole, men bor på Krapfoss, er nødt til å krysse tre svært trafikkerte veier for å komme seg til skolen. I tillegg må mange elever på Nøkkeland skole daglig over Osloveien for å nå skolebenken.

Nå håper Tage Pettersen at forbedringer på disse skoleveiene vil bli prioritert i Nasjonal transportplan.

Mye trafikk

Moss Dagblad møter Pettersen på Tigerplassen mandag morgen, og trafikken går i ett i rundkjøringen der Krapfossveien og Osloveien møtes.

– Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre med å sikre barnas skoleveier, og skoleveiene til Verket og Nøkkeland skole skriker etter forbedringer, forteller han.

Mange elever som går på Verket skole, må daglig krysse tre av veiene på og rundt Tigerplassen for å komme seg til skolebenken. I tillegg må mange elever på Nøkkeland skole krysse den trafikkerte Osloveien.

Snart skal mange seksåringer begynne på skolen, og deres sikkerhet må vi ta på alvor.

—  Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold

«Barnas transportplan»

Den Nasjonale transportplanen ble lagt fram i mars og presenterte regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene. Planen inneholdt for første gang en del som spesifikt prioriterer trafikksikkerhet for barn og unge, og innebærer å øremerke 500 millioner kroner over en seksårsperiode for tiltak siktet til å forbedre sikkerheten på norske skoleveier.

– Dette er en del av Nasjonal transportplan jeg mener at bør prioriteters og tas mer på alvor. Denne delen, nemlig «Barnas transportplan», skal etablere en tilskuddsordning for å stimulere til lokalt arbeid for trygge skoleveier og nærmiljøer, utdyper Pettersen.

– Skoleveiene til Verket og Nøkkeland skole er dessuten to veier som virkelig trenger forbedret sikkerhet, og jeg anmoder både kommune, fylke og stat om å prioritere disse strekningene. Snart skal mange seksåringer begynne på skolen, og deres sikkerhet må vi ta på alvor.

Det er mye trafikk rundt Tigerplassen. Avbildet er innfartsveien, ikke langt unna avkjøringen til Tigerplassen, der skoleelever daglig må krysse veien.

Skal stimulere til fysisk aktivitet

Pettersen understreker at økt sikkerhet på skoleveiene også skal få barn og unge til å sykle og gå mer til skolen og i fritiden.

– Selv om barn og unge er opptatt av muligheten til å gå eller sykle, ser vi at færre enn ønskelig reiser på denne måten. Det er et mål at flere er fysisk aktive ut fra et folkehelseperspektiv. Jeg ønsker derfor å stimulere til at barn og unge går og sykler mer ved å øke sikkerheten på skoleveiene, nevner han.

I april kunne Dagsavisen opplyse at det fortsatt er ingen byer med sammenhengende sykkelveinett i Norge, selv om det har gått 44 år siden den daværende regjeringen lovet utbygging av dette i alle byer og tettsteder med over 5.000 innbyggere.

Ønsker å få ideer fra barn

I 2020 arrangerte samferdselsdepartementet, i samarbeid med Trygg Trafikk, en nasjonal tegne- og skrivekonkurranse som gikk ut på at barn skulle dele sine tanker om hvordan et transportsystem skal se ut i framtiden. Disse tekstene og tegningene skal følgelig brukes i «Barnas transportplan».

Vinnerne av konkurransen fikk i premie å møte samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Barn og unge er både dagens og morgendagens trafikanter. Derfor har regjeringen ønsket innspill fra våre yngste trafikanter til den nye Nasjonale transportplanen. De yngste har gjennom tegne- og skrivekonkurransen hatt mulighet til å komme med sine innspill og ønsker om hvordan transportsystemet skal se ut i framtiden. Det er viktig at også morgendagens trafikanter blir hørt, sier Pettersen.

Store framskritt de siste tiårene

Det er langt færre barn som har dødd i trafikken de siste årene grunnet fokus på trafikksikkerhet for barn og unge.

– I 1969 ble 103 barn drept i trafikkulykker. I 2019 var det for første gang ingen barn som ble drept i trafikken. I 2020 omkom imidlertid to barn i trafikken, noe som viser at arbeidet fortsatt må ha prioritet, understreker Pettersen.

Han legger til at mange frivillige organisasjoner bidrar daglig til at barn og unge rundt om i landet på trygt vis kommer seg til skolebenken:

– En rekke frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for barn og unge i trafikken. Deres innsats vil fortsatt være viktig i planperioden. Samtidig må det skje noe på skoleveiene ved Tigerplassen og Nøkkeland snarest, avslutter han.

Mer fra Dagsavisen