Nyheter

Verdens første elektrifiserte og selvstyrte ferjer skal gå mellom Moss og Horten

– ASKO er først i verden med to selvstyrte og elektrisk drevne sjødroner, som skal frakte varer mellom Moss og Horten, sier daglig leder Kai Just Olsen i ASKO Maritime AS. Gruppeleder Arild Svenson i Ny Kurs krever en reguleringsplan før ASKO og Moss Havn kan sette i gang ombyggingen av havna.

1 av 4

ASKO Maritime AS er et selskap i ASKO-konsernet, som satser sterkt på en helelektrisk transportkjede.

– Et rederi i India starter byggingen av de to elektriske ferjene i slutten av november i år. Fartøyene vil bli levert fra verftet rundt årsskiftet 2021/2022, og vi regner da med å få dem raskt i drift, sier Kai Just Olsen.

– Gledelig, grønn satsing

– Moss samarbeider tett med ASKO om sjødroneprosjektet, og dette er en gledelig, grønn satsing, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Han forteller at Moss Havn nå legger en plan for fremdriften av prosjektet. For å få plass til kaianlegget til ASKO, må dagens terminalbygg på Værlebrygga rives. Rivningen skal være gjennomført innen sommeren 2021. Havnevesenet skal inn i Stengata 1 og 3, og oppgaven med å klargjøre de nye lokalene skal lyses ut før jul.

– Så skal selve dronehavna bygges, med ladestasjoner for både skip og elektriske landkjøretøy. Vi regner med at sjødronene skal være på plass i begynnelsen av 2022, sier havnesjefen.

Utenfor rushtida

Kai Just Olsen sier at ASKO jobber for at elektriske trekkbiler skal frakte varer mellom lageret i Vestby til Moss havn, og fra lageret på Sande i Vestfold til Horten Havn. I havnene lastes trallene på sjødronen med elektriske, selvstyrte terminaltraktorer.

Kapasiteten blir 16 semitrailere på hver avgang. Det er planlagt fire avganger daglig fra hver havn. Dermed blir både landtransporten og ferjeoverfarten elektrisk.

– Men landtransporten vil vel likevel bidra til økt biltrafikk gjennom Moss?

– Dette har vi diskutert mye, og vi tror ikke at dette vil gi særlig økt belastning for mossetrafikken. Vi kan selv bestemme avgangstidene, og vil legge opp til at vi unngår de kjente rushtidene. Den store miljøgevinsten er at frakt fra sjødroneprosjektet vil spare 2.000.000 veikilometer årlig, og de nye bilene våre vil være utslippsfrie. Totalt er det beregnet at vi vil spare 5.000 tonn CO2 årlig, sier Just Olsen.

Langt mindre CO2-utslipp

Styreleder i Moss Havn, Fred Jørgen Evensen, er enig:

– Mange av ASKOs dieseldrevne lastebiler bruker Bastøferjene i dag. Vi legger opp til at avgangene med sjødronene skal være utenfor rushtidene, og da skal ikke trafikkbelastningen øke i særlig grad. Gevinsten i dette prosjektet er langt mindre CO2-utslipp, noe som gagner hele samfunnet. Og ASKO får en mer effektiv transport av varer. Det vil alltid være behov for å flytte varer. Det viktige er å få gjennomført dette på en klimavennlig måte, sier Fred Jørgen Evensen.
Det vil bli satt opp egne ladestasjoner i Moss og Horten havn for det to skipene. Og det blir også ladestasjoner for trekkvognene på land. De første to årene vil sjødronene ha mannskap om bord, selv om de er bygd for å være selvdrevne.

– Vi skal ikke gamble med sikkerheten. Dette er et pionérprosjekt, og vi tar ingen sjanser på at sjødronene skal rammes av uhell. Det må også utvikles et regelverk for drift av autonome skip, og våre erfaringer vil være viktige for å kunne utforme et godt regelverk, sier Just Olsen.

ASKOs mål er å lage et nullutslipp transport i hele Østfold innen 2026.

– Hva innebærer det?

– Det betyr at både våre egne lastebiler og våre samarbeidspartneres biler skal elektrifiseres. Vi jobber opp mot bilprodusenter for å utvikle hydrogenbiler. Men det tar nok noe lengre tid å få til en serieproduksjon av disse. Det vil også ta lang tid før vi har nok hydrogenstasjoner i landet, sier Kai Just Olsen.

– Skandaløst

Gruppeleder Arild Svenson i Ny Kurs mener at det må på plass en reguleringsplan før ASKO og Moss Havn kan sette i gang med bygging av nytt kaianlegg.

– Det pågår fortsatt en strid om det nybygde Rockwool-lageret i Moss Havn, der fylkesmannen har vendt tommelen ned. Helt siden april har Ny Kurs bedt om en helhetlig reguleringsplan for havneområdet, slik at vi kjenner alle forutsetninger for den videre utbyggingen. Det er viktig for å kunne vurdere hva den økte trafikkbelastningen betyr for Moss. Det er skandaløst hvis det nå settes i gang et nytt byggeprosjekt i havna, uten at det heller denne gang er vedtatt en reguleringsplan, sier han.

Ingen reguleringsplan

Leder Tomas C. Archer (Ap) i teknisk hovedutvalg er uenig med Arild Svenson.

– Sjødronene til ASKO gjelder vanlig frakterute for Moss Havn. Det er ikke behov for en egen reguleringsplan for drifte havna, sier han.

Dagsavisen Moss Dagblad har spurt kommunedirektør Torunn Årset om det er planlagt en behandling av reguleringsplan for ASKO-prosjektet. Hun svarer følgende på SMS: "Vi har ingen pågående planarbeid for dette nå, og er heller ikke kjent med hvilke spesifikke planendringsbehov havnen har i forhold til dette konkrete prosjektet".