Nyheter

Moss kommune maner til dugnad - ber alle innbyggere bidra for å hindre smitte

Kommuneoverlegen i Moss sier de er helt avhengige av innbyggernes hjelp for å hindre smitte av koronaviruset.

– Vi må forberede oss på at situasjonen vi er i vil ta tid, sier ordfører Hanne Tollerud. Her med kommuneoverlege Kristian Krogshus (til venstre) og fungerende rådmann Ivar Nævra.

Gjennom hele uka, etter at det første tilfellet av koronavirus ble oppdaget i Moss, har kommunen holdt jevnlige møter med pressen og lagt ut informasjon direkte til innbyggerne på deres kanaler.

Budskapet er klart: Alle har et ansvar.

– Vi er avhengige av at hele samfunnet deltar i en dugnad mot koronaviruset. Vi må forberede oss på at situasjonen vi er i vil ta tid. Dette blir den nye normalen, sa ordfører Hanne Tollerud onsdag.

En dugnadsinnsats

Det budskapet gjentok Therese Evensen, kommunens kommunikasjonssjef, torsdag.

– Tiltakene er satt inn for å redusere spredning. Hvis ikke alle blir med på dem, så når vi ikke det målet, sa hun, før kommuneoverlegen la til:

– Den dugnadsinnsatsen vi trenger, i form av at alle retter seg etter forbudene og påbudene som er kommet, er vi som kommune avhengige av.

I skrivende stund foreligger det ingen planer om å komme med ytterligere lokale tiltak, enn de som allerede er innført. Fra før har blant annet legevakten oppført en egen avdeling som tar seg alle de lokale koronasakene.

– Per i dag mener jeg tiltakene fra nasjonale myndigheter er tilstrekkelige for å ivareta situasjonen på best mulig måte, sier kommuneoverlegen.

Her finner du en oversikt over de nasjonale tiltakene som er innført.

Forventer økonomiske konsekvenser

Til tross for at kommunen har satt av store ressurser til å håndtere koronaviruset, skal ikke det gå utover andre tjenester, ifølge rådmann Hans Reidar Ness.

– Ingen kritisk funksjon endres i kommunen, det er kun snakk om omdisponeringer, sier han.

Kommunen har allerede satt av inntil 10 millioner kroner til håndteringen av viruset. Rådmannen forventer at saken vil merkes på kommunebudsjettet.

– Min største bekymring er at næringslivet blir såpass berørt at det vil få konsekvenser for skatteinntektene våre, sier han.

– Er dere bekymret for, eller i det minste forberedt på, at ansatte i kommunen som jobber opp mot viruset kan bli smittet, og at det i så fall vil gå utover kommunens evne til å håndtere saken?

– Ja til begge. Vi er bekymret og forberedt, svarer han.

Torsdag ble rådmannen selv satt i karantene, på grunn av en utenlandstur.

LES OGSÅ: Har sluttet å teste enkelte personer for koronavirus

Vil gi makten til formannskapet

Samtidig som at kommunen maner til at innbyggerne gjør det de kan for å hindre smitte, særlig av de risikoutsatte gruppene, så leder de ved eksempel. Alle politiske møter har nemlig blitt avlyst inntil videre. Ifølge ordføreren ble dette besluttet av et samlet politikermiljø.

Førstkommende tirsdag vil det avholdes et kommunestyremøte, der medlemmene deltar uten å være fysisk til stede. Under møtet skal det stemmes over å gi formannskapet fullmakt til å ta politiske beslutninger i tida framover.

– Alle saker som kan utsettes, vil bli utsatt. Det var full støtte blant gruppelederne på de tiltakene vi nå innfører, sier ordfører Hanne Tollerud.

LES OGSÅ: Fortsetter med utbygging av jernbanen i Moss tross koronavirus