Fortsetter med InterCity-prosjekt tross koronavirus

Arbeidet med dobbeltspor gjennom Moss skal ikke bli berørt av koronaviruset, i hvert fall slik situasjonen er nå.

Torsdag kom regjeringen med en rekke tiltak for å hindre smitte av viruset. Det setter ingen stopper for InterCity-prosjektet gjennom Moss, ifølge prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen.

– Føringen fra Bane NOR er at vi skal jobbe for å holde produksjonen gående. Slik det ligger an nå, har vi som mål å fortsette alle arbeidene som før, sier han.

Håper å unngå karantene

Ifølge Rasmussen jobber rundt 20 personer med hvert tunnelløp, som nå graves ved Sandbukta nord i Moss.

– Vi har som mål å fortsette tunneldrivingen. Vi har ikke tenkt til å trappe ned, så sant ikke folk må settes i karantene, sier han.

En rekke av personene som jobber med InterCity-prosjektet i Moss kommer fra utlandet. Det kan by på utfordringer, ettersom alle som ankommer Norge fra utenfor Norden nå må i karantene i 14 dager.

– Det jobber noen utenlandske for oss, som må gå i karantene. Vi jobber for å erstatte dem med norsk personale i stedet. De som jobber med tunnelene er i hovedsak norske og svenske, så de blir ikke hindret, sier han.

Ikke mottatt bekymringsmeldinger

– Føler dere sikkerheten til de ansatte er godt nok ivaretatt?

– Ja. Vi følger alle pålagte tiltak og anbefalinger, svarer prosjektsjefen.

Det samme gjør verneombud Erland Wolff.

– Vi er alle i prosjektet påvirket av koronaviruset, men vi har klare retningslinjer om å benytte hjemmekontor og Skype til møter, der det er mulig. Som verneombud har jeg ikke mottatt noen bekymringsmeldinger, sier han.