Nyheter

Miljøkrav til nye boligprosjekter i Moss

Ferd Eiendom skal ha et møte med Moss kommune i desember. Der skal partene vurdere boligprosjektet med 800–900 nye boliger på Skanemtomta i Rabekkgata. Klimakrav vil stå sentralt.

1 av 2

I tillegg til Ferds store boligbyggeprosjekt, skal Frigaard-gruppen bygge Tribunen; tett inntil Melløs Stadion med 175 boliger. Og Enata AS skal fortsette byggingen i Rosenvingeparken, med ytterligere 250 leiligheter. Totalt blir det rundt 1.300 nye boliger, fordelt på de tre nevnte prosjektene.

Strenge miljøkrav

Utbyggerne av boligprosjektene vil nå bli møtt med nye, grunnleggende krav til klimatilpasning og ivaretakelse av naturverdier knyttet til vannveier og grøntstruktur.
I sin samarbeidsavtale har styringsflertallet i Moss kommune vedtatt å bruke reguleringsbestemmelser aktivt for å styre by- og samfunnsutviklingen i nye Moss. Alle byggesaker skal oppfylle krav til nødvendig klimatilpasning, og ivareta naturverdier knyttet til vannveier og grøntstruktur.
– Dette skal bli en sentral del av den kommunedelplanen vi skal utarbeide i begynnelsen av 2020, sier Tomas Colin Archer (Ap).
Benedicte Lund (MDG) mener at utbyggere i Moss vil bli møtt med klare og ydelige krav til en bærekraftig utvikling.
– Min erfaring er at utbyggerne er fornøyde når de få klare retningslinjer fra kommunen. De ønsker forutsigbarhet, og vi opplever ofte at fagfolkene til entreprenørene greier å finne gode, klimavennlige løsninger.
– Hva innebærer det å bygge klimavennlig?
– Det gjelder å legge til rette for mest mulig miljøvennlig transportmuligheter til og fra boligområdet. Utbyggerne må etablere park- og grøntanlegg. Og de vil få krav til miljøvennlige energikilder.
Den tidligere utbyggingen av Høydaområdet har ikke akkurat utmerket seg positivt når vi ser det i et miljøperspektiv. Men jeg tror at de nye utbyggerne vil ha en helt annen holdning til de kravene som kommunen kommer til å stille, sier Benedicte Lund.

Bærekraftig

Utviklingsdirektør Knut Tolo i Ferd Eiendom forteller at selskapet holder fast på de tidligere planene i Rabekkgata, med bygging av 800–900 boliger.
– Vi skal utarbeide en detaljregulering, og skal nå ha et møte med Moss kommune, som har vedtatt å utarbeide en kommunedelplan for hele Høydaområdet. Denne planen vil gjelde alle kommende byggeprosjektene i området; ikke bare vårt, sier Knut Tolo.
– Er dere forberedt på at kommunen vil stille sterkere klimarelaterte krav?
– Ja. Vi er kjent med de overordnede målene som kommunen har som visjon, og vi ønsker selv å videreutvikle dette boligprosjektet i en bærekraftig retning. Vi jobber etter retningslinjene til det som kalles Breeam-sertifisering, sier Knut Tolo.

Miljøsertifisering

Breean-Nor er Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet.
Styringsflertallet i Moss kommune har vedtatt å innføre best mulig Breeam-sertifisering på alle nybygg.
– Dette gjelder for alle offentlige byggeprosjekter. Men vi er glade for å høre at private utbyggere bruker den samme standarden, sier Benedicte Lund.