Nyheter

– Skattkammeret skal være en ressurs for Moss som bidrar til at «alle skal med»

NAVN I NYHETENE: Tone Hjorth-Johansen ønsker at Skattkammeret skal være en fakkel i Moss, som kan belyse behovene i området og lyse opp veien til et varmere bysamfunn.

Hvem: Tone Hjorth-Johansen (32)

Hva: Påtroppende prosjektkoordinator for Skattkammeret og Løkkis i Moss.

Aktuell: Har fått ansvaret med å lede disse to Kirkens Bymisjon-prosjektene. Tar over etter Marianne Saltbones.

Du får ansvaret for Skattkammeret og Løkkis-prosjektet. Hvordan tror du det blir?

– Jeg tror det blir spennende, givende og læringsrikt. Jeg tror jeg vil føle en stolthet over arbeidet, og en iver etter å gjøre en forskjell i byen vår sammen med Kirkens Bymisjon. Det de står for gir gjenklang i hjertet mitt.

Hva ønsker du at Skattkammeret skal være?

– Jeg ønsker at Skattkammeret skal være en ressurs for Moss og omegn som bidrar til at «alle skal med». Gjennom å legge mer til rette for like muligheter, slik at flere får oppleve mestring, glede, fellesskap og tilhørighet. Jeg ønsker at Skattkammeret skal være en fakkel i byen vår, som kan belyse behovene i området vårt, og lyse opp veien til et varmere bysamfunn der alle skal med.

Hva går egentlig prosjektet Løkkis ut på?

– Løkkis er et prosjekt som skal bidra til «økt inkludering og glede, gjennom lek og helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status», som det står i presentasjonen vår. Løkkis er et tredelt tilbud: Løkkis for ungdommer, Ferieløkkis og Miniløkkis for familier. Løkkis for ungdommer starter opp denne høsten som et etterskolen-tilbud for alle i ungdoms- og videregående skolealder. Miniløkkis kommer litt senere i høst, hvor målet er at familier skal ha en aktivitet de kan gjøre sammen, hvor de også kan få et nettverk med andre i samme situasjon. Ferieløkkis er tilbud gående i skolens ferier. Aktivitetene skal være såpass tilgjengelige at man ikke skal behøve å ha mye forkunnskap fra før. Og det skal legges til rette for at alle kan gjennomføre det – uten noen kostnad.

LES OGSÅ: Ga en halv million kroner til Skattekammeret i Moss (DA+)

På hvilken måte kan tiltak som dette forebygge kriminalitet blant unge, som er et av målene deres?

– Utenforskap og ekskludering på grunn av økososial status, fysiske/psykiske utfordringer eller kulturelle forskjeller, vil indirekte forebygges dersom det legges til rette for at flere blir inkludert i de sosiale møteplassene. Så vårt mål er å skape arenaer der ungdommene kan møte andre på tvers av ulikt utgangspunkt, hvor de kanskje kan oppleve å få til noe nytt og oppdage flere sider av seg selv. Vi klarer ikke dette alene, men vi har troen på at godt samarbeid er nøkkelen til bedre dekning av inkluderende muligheter.

Hvor viktig er disse tilbudene i en by som Moss?

– Moss by er god på kultur, frivillighet, idrett og aktivitet, men samtidig er det mange som faller utenfor disse tilbudene av ulike årsaker. Vi blir en storkommune, og behovene for inkluderende aktivitet bli enda større framover. Kirkens Bymisjons tiltak er en ressurs for kommunen vår i prosessen fram mot å få «alle med».

Du har tidligere jobbet som lærer og ungdomsarbeider. Hvordan er det å jobbe så tett på barn og unge?

– De inspirerer meg og gjør hjertet mitt større. Det er ut ifra møter med disse at prosjektene mine blir til. Barn og unge fortjener gode forbilder, gode venner og et godt miljø rundt seg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Litt skummelt og personlig å svare helt ærlig nå i disse tider, men jeg tror jeg vil svare Bibelen. Den gir meg så masse utfordringer, frustrasjon og forvirring. Men samtidig gir den meg oppmuntring, råd og personlig vekst.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min, sommerferie i seilbåten og dans.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma og pappa.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg blir irritabel på mine nærmeste når jeg er stressa.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jentekveld med venninner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Å, mye! Saker som fattigdomsbekjempelse, miljøkrisen, et mer inkluderende samfunn, bedre kår for ensomme eldre, foreldrepermisjon … Lista er lang!

Er det noe du angrer på?

– Ja, stadig.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Clive Campbell, bedre kjent som DJ Kool Herc. En av hiphopkulturens gudfedre. Eller Jesus.

LES OGSÅ: Deler ut millioner av kroner til fattige barn i Østfold