Nyheter

Tror malaria og denguefeber er her om ti år

Tilfeller av denguefeber og malaria kommer stadig nærmere.

Bilde 1 av 2

Mygg, eller rettere sagt virus og parasitter den kan overføre, dreper over 700 000 mennesker hvert år ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) - mer enn noe annet dyr, skriver NMBU.

Allerede er smitte av sykdommer som spres av mygg registrert i Hellas, Italia og Sør-Frankrike. I sommer fant man malariamygg i Fredrikstad.

Insektforsker Hans Jørgen Overgaard ved NMBU bekrefter til Demokraten at varmere vær vil øke utbredelsesområdet for mygg som er bærere av malaria, denguefeber, zika- og chikungunyavirus.

– Får vi høyere temperaturer, vil myggen kunne leve lenger og parasitten i myggen utvikler seg fortere.

Kommer over grensa fra Sverige

I sommer fant NINA malariamygg i Fredrikstad.

– Vil myggen spre seg i Norge via Østfold, på grunn av fastlandsforbindelse via Sverige til resten av kontinentet?

– Ja, det ser slik ut på kartet fra European Centers for Disease Control (ECDC). Sammen med områder på Sørlandet.

– Når kan man se for seg at mygg med malaria og denguefeber kommer oppover mot Skandinavia?

– Malariamygg finnes allerede i Norge og Skandinavia. Denguemygg vil nok komme nordover, men det er vanskelig å si når. I følge kartet fra ECDC så ser mulighetene større ut i 2030, men det avhenger av hvordan klimaet blir.

Vi presiserer at selv om malariamygg er registrert i Fredrikstad, så er det ikke registrert tilfeller av malaria eller mygg som bærer malariavirus.

KRYPER NORDOVER: De mørkerøde områdene indikerer optimale forhold for smittemygg, de gule er gode levevilkår, og de blå er dårlige levevilkår.

KARTLEGGER SPREDNINGEN: I beste fall unngår vi spredning av myggbårne sykdommer de kommende årene, men det er lite trolig, ifølge European Centers for Disease Control (ECDC). ILLUSTRASJON: ECDC

Økt risiko i Fredrikstad

Forskerne vet at myggarten som sprer malaria har hatt habitat i Sverige og på Østlandet på 1800-tallet. Nå er de altså tilbake.

– Vil malariamyggbestanden gjøre at Østfold lettere kan få problemer med mygg som sprer smitte?

– Ja. Men myggen er ikke smittefarlig før de har funnet en person som har malariaparasitter i blodet, og det finns det jo ikke så mange av i Norge. Skulle de dog finne en, må den myggen leve i mellom en og tre uker avhengig av temperatur, for å kunne overføre parasitten til en annen person, sier Overgaard.

– Malariamygg har jo funnes i Skandinavia i lange tider. At NINA fant malariamygg i Fredrikstad er derfor ingen sensasjon. Jeg tror det kommer av det har vært lite myggstudier i Norge generelt, altså har få har vært ute og samlet mygg.

LES OGSÅ: Kulturlandskapet i Hvaler dør ut

Denguefeber et større problem enn malaria

Også mygg som sprer Dengue-feber har satt nesa mot Norge. Overgaard tror at denguefeber kan bli et større problem enn malaria fremover.

– Områder der denguemyggen trives vil øke under de fleste klimascenarioer, sier han.

– Økte temperaturer kan føre til at dengue blir et problem i Europa. Man har blant annet registrert lokal overføring i Sør-Frankrike, Hellas, Madeira og i Italia.

– Det er ikke veldig langt unna?

– Nei. Dengueviruset overføres av myggarterne Aedes aegypti og Aedes albopictus. Disse har enda ikke blitt funnet i Norge, men ikke mange har heller lett etter slike Aedesmygg. Aedes aegypti er en ren tropisk art og finnes ikke i Europa, men Aedes albopictus finnes rundt middelhavet og har årsaket dengue-, Zika-, gulfeber og chikungunyautbrudd der.

Forskeren tror det er liten sjanse for at dengue kommer til Norge i nærmeste framtid. Men at de kommer, er ganske sikkert.

– Men med klimaforandringer og mye internasjonal trafikk er risikoen større. Men det er det samme med dengeumygg som med malariamygg. De må finne denguevirus et sted for å kunne overføre det videre.

LES OGSÅ: Bjørketrær splitter nabolag i bydalen

SOMMERPLAGE: Fordi mygg kan spre smitte, ønsker Det europeiske smitteverninstituttet å kartlegge hvilke arter som finnes i hvilke områder. Foto: Fredrik Ludvigsson / NTB scanpix  FOTO: Fredrik Ludvigsson /

SMITTESPREDER: Gulfebermygg (Aedes aegypti) kan bla. spre dengue-, zika- og chikungunyavirus. FOTO: SCANPIX

LES OGSÅ: Rekordtidig mai-observasjon av tuneflua

Myggen blir klimavinner

Alle klimamodeller viser at varmere og fuktigere vær vil gi bedre betingelser for sykdommer som malaria og dengue både i områder som ligger høyere over havet og på nordligere breddegrader.

Men blir det for varmt vil utbredelsen reduseres.

– Om temperaturen ligger for høyt, altså ved 40 grader og over, klarer seg myggen dårligere, sier Overgaard.

På den andre siden kan ekstremvær kan gi bedre levevilkår for mygg som bærer farlig smitte, ved å gi bedre klekkeforhold. Østfold er ifølge forskeren et godt, myggavlende landskap.

– Østfold er godt tilrettelagt for mygg. Men vil ikke si at det nødvendigvis er bedre tilrettelagt enn andre deler av sør Norge. Østfold har jo, så vidt jeg vet, mange lavtliggende områder rundt Glomma og andre vann- og fuktige områder, så at mygg finns der er ikke overraskende. Østfold og Sør-Norge har også generelt mildere vintre og varme sommere enn lenger nord.

LES OGSÅ: Eirik (5) demonstrerte for miljøet

Denguemyggen går etter barna

Denguemyggen, som altså også sprer chikungunya, zika, dengue-, og gulfeber er ifølge forskeren spesielt vanskelig å få bukt med. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) registreres anslagsvis 96 millioner nye, kliniske tilfeller årlig på verdensbasis.

Denne myggen jakter på dagen, derfor hjelper ikke myggnett i kampen mot smittespredning. Det gjør barn og unge spesielt utsatt. Derfor mener Overgaard at denguefeber kan komme til å bli et større problem enn malaria fremover. Områder der denguemyggen trives vil øke under de fleste klimascenarioer.

Det finnes ingen spesifikk behandling eller effektiv vaksine for dengue.

LES OGSÅ:

Her skal de dyrke grønnsaker i høyblokka - gjødslet med beboernes avføring (Demokraten+)

LES OGSÅ:

Mister matlysten i et hav av søppel

---

Om forskningsprosjektet

  • Forskningsprosjektet Denclim studerer hvordan forandringer og variasjoner i klimaet påvirker sårbarhet og risiko for dengue i utvalgte lokalsamfunn langs Mekong-elva i Thailand og Laos. Hovedforsker er Hans Overgaard. Prosjektets tverrfaglig tilnærming inkluderer sykdomsovervåking, mygginnsamlinger, mygginfeksjon, meteorologi, sosioøkonomi, kunnskap-holdninger-praksis analyser, arealbruk, framtidige klimascenarioer og trender for befolkningsvekst for å forutsi potensielle endringer i dengue-risikofaktorer og samfunnssårbarhet.
  • Myggarter og myggbårne sykdommer omtalt i saken Gulfebermygg (Aedes aegypti) og Asiatisk tigermygg (Aedes albopictus) kan bla. spre dengue-, zika- og chikungunyavirus, mens malariamygg tilhører myggslekten Anopheles. Vestnilvirus smitter oftest ved stikk av infisert Culex-mygg, men det er også påvist at andre myggarter kan fungere som vektorer - f.eks Aedes-arter

---

Mer fra Dagsavisen