Nyheter

Vil kutte ned på bystyremøtene i Moss

Finn-Erik Blakstad, varaordfører i Rygge, vil at bystyremøtene i Moss skal bli kortere etter kommunesammenslåingen.