Nyheter

Moss får 4,4 millioner til sykkeltiltak

Kommunen fikk alle pengene de hadde søkt om.

I høst søkte Moss kommune om 4,4 millioner kroner gjennom Samferdselsdepartementets (SD) tilskuddsordning for økt sykkelbruk.

Midlene er nå fordelt, og kommunen endte opp med alt de ba om. Moss var den eneste kommunen fra Østfold som søkte.

Til sammen deler departementet ut 78,5 millioner kroner gjennom ordningen i år.

Satser på hovedruter

Pengene Moss fikk skal brukes til å tilrettelegge bedre for gående og syklende gjennom Skarmyra-området og området parallelt med Helgerødgata (nordsiden).

– Kommunen vil nå gå i gang med å finne de beste løsningene både for området, og for de som går og sykler, skriver de i en pressemelding.

Strekningene er foreslått som hovedruter for Moss og Rygge i den nye sykkelplanen til den sammenslåtte kommunen.

Planen ligger for tiden ute på høring, med høringsfrist 20. februar 2019.