Nyheter

Fylkespolitikere vil besøke Kina

– Østfold fylkeskommune har lite erfaring med å pleie internasjonale forbindelser, men nå vurderer vi å takke ja til en invitasjon fra Kina, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Av Paul Norberg

– Jeg var med på et møte med den kinesiske ambassadøren og landets visehandelsminister i november 2017. Her var det også representanter fra Fredrikstad. Vi ble invitert til å besøke Zhenjiang, en by som ligger mellom de to storbyene Shanghai og Nanjing.

Næringssamarbeid

Fredrikstad-selskapet Andersen Holding AS har gjort betydelige investeringer i dette kinesiske området, blant annet i samarbeid med Kongsberg-gruppen. Kineserne er svært interessert i å utvikle næringssamarbeidet med Norge.

– Når Viken fylkeskommune blir etablert, vil flere store, norske selskaper ha tilhold i vår nye region. Vi vil derfor invitere Akershus og Buskerud med på turen, samt representanter fra Fredrikstad kommune, sier Haabeth.

– Turisme

Fylkesordføreren understreker at invitasjonen skal gjennom en demokratisk prosess før det gis et endelig svar til kineserne. Haabeth forteller at de er positive til invitasjonen. Fylkesrådmannen har vært i kontakt med den norske generalkonsulen i Shanghai, Innovasjon Norge i Kina og den kinesiske ambassaden i Oslo via Handelsdepartementet.

– Hva kan Østfold fylkeskommune oppnå ved å reise til Zhenjiang?

– Vi må se dette i sammenheng med fusjonsprosessen mellom de tre fylkene rundt Norges hovedstad. Markedet i Kina er av stor interesse for mange norske selskaper. Et av satsingsområdene er turisme. Det er stadig flere kinesere som besøker Norge, og Kina er også et populært reisemål for nordmenn. De tre fylkene som skal bli til Viken kan være pådrivere for å fremme turistnæringen, påpeker Haabeth, som ser det som naturlig å ha med flere næringslivsaktører som potensielt kan etablere samarbeid med kinesiske selskaper.

– Fylkeskommunen har fått informasjon om at mange kinesiske selskaper vil satse i Norge. Det er derfor mange positive årsaker til at vi kan tenke oss å takke ja til invitasjonen.

Økt internasjonalisering

Fylkesrådmann Anne Skau mener det er viktig å stimulere til økt internasjonalt samarbeid, og å utnytte mentorprogrammet til Innovasjon Norge.

Fylkeskommunen har i dag ikke et etablert samarbeid på politisk nivå utenfor Europa.

– Vi har i stor grad jobbet opp mot Norden og noe i de baltiske landene. Men vår erfaring utenfor disse områdene er begrenset, sier Haabeth.

Han tror en større satsing østover kan være et skritt i riktig retning når tre fylker skal bli til ett stort Viken.

– Jeg ser en mulig Kina-tur som et forspill til en internasjonal satsing som region Viken kan nyttiggjøre seg i framtida. Det vil være i tråd med målet om å oppnå en bærekraftig vekst for bedrifter innen vår nye region, forklarer Haabeth.