Nyheter

Ny rådmann i Moss puster Erna i nakken på lønn

Statsminister Erna Solberg hever drøyt 1,6 millioner kroner årlig, mens rådmann Hans Reidar Ness i den nye storkommunen i Moss får 1,5 millioner. Nå vil Eirik Tveiten (Rødt) ha politisk innflytelse på lokale lederlønninger.

Bilde 1 av 5

Av Paul Norberg

Den nye rådmannen startet som prosjektleder for Nye Moss kommune 1. oktober 2017. Når prosjektperioden er ferdig ved inngangen av 2020, vil han gå inn i stillingen som den første rådmannen i Nye Moss. For da blir Rygge og Moss slått sammen til en kommune.

– Naturlig økning

– Lønnsnivået til den nye rådmannen har ikke vært tema som er drøftet i særlig grad. Dagens rådmann i Moss har omkring 1,4 millioner kroner i årslønn, og det var naturlig at det ble en økning for en som skal administrere en langt større kommune, sier leder i Fellesnemda Moss Rygge, Inger-Lise Skartlien (Ap).

Les også: Dette blir ledergruppa i nye Moss kommune

Det er Fellesnemda som har foretatt ansettelsen av den nye rådmannen, etter en innstilling fra et ansettelsesutvalg. Det ble ledet av tidligere ordfører Tage Pettersen (H) da Hans Reidar Ness ble ansatt. «Nye Moss» har en avtale med rekrutteringsbyrået Skagerak, når nye ledere skal ansettes.

– Vi har jobbet effektivt med å få på plass den administrative lederkabalen. Ved siden av den nye rådmannen har vi ansatt fire nye kommunalsjefer, og tre stabssjefer.

– Kommunalsjefene får en lønn fra 1,1 til 1,2 millioner kroner. Er det Fellesnemda som har fastsatt dette lønnsnivået?

– Nei. Det er rådmannen som har fullmakt til å gjøre slike lønnsavtaler, sier Inger-Lise Skartlien.

– Mitt ansvar

– Vi har et partssammensatt tilsettingsråd, der ansettelser av blant annet kommunalsjefer er blitt drøftet. Men lønnsfastsettelsen er mitt ansvar. Jeg har vurdert lønnsnivået på kommunalsjefer i Moss og Rygge, og lagt på noe. For når kommunen blir større, vil også kommunalsjefenes ansvar øke, sier Ness.

Eirik Tveiten (Rødt) er overrasket over lønnsnivået til både den nye rådmannen og til de fire nye kommunalsjefene.

– Det er ikke et godt signal at lederlønninger i offentlig sektor øker sterkt, mens vanlige ansatte hele tida blir bedt om å moderere sine lønnskrav. Jeg vil langt heller øke lønnsnivået for helsearbeidere i kommunen enn å legge opp til et lederlønnsnivå som er høyere enn det stortingsrepresentantene har, og som på toppnivå nærmer seg statsministerlønn.

– Har du forslag til endringer?

– Ja. Jeg ønsker at politikerne får innflytelse på lønnsfastsettelsen. For eksempel ved at det settes en øvre grense for hvilket nivå lønningene skal være på, sier Tveiten.

I en tekstmelding konstaterer leder Hilde Torgersen i Fagforbundet nøkternt at « ... jeg ser at vi nå får en utfordring med lønnsnivået».