Nyheter

Villige til å ta over driften av flystripa

Rygge Airport AS har sagt seg villige til å drive brann, rednings-, og plasstjenesten (BRP) på Rygge fra og med 1. november. Foreløpig har de ikke klart å overbevise Forsvaret.

Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS, forteller at de har forhandlet med Forsvaret om dette i lang tid – så langt uten å komme i havn.

– Vi har en kontinuerlig dialog og er villige til å gjøre det som trengs for at avtalen skal være god nok for Luftforsvaret. Vi opplever at de er veldig innstilt på at den sivile flyplassdriften på Rygge skal videreføres, og vi har en god dialog om hvordan vi skal få det til, sier han.

Avhengige av en avtale

Det er viktig for selskapet å finne en løsning på dette. En avtale med Forsvaret om BRP-en og en konsesjon er nemlig hva de trenger for å kunne lande avtaler og forplikte flyselskaper til å satse på Rygge neste sommer.

Tidligere denne uken ble det kjent at Rygge Sivile Lufthavn AS vil beholde konsesjonen etter 1. november mens de avvikler på Rygge.

BRP-løsningen som Forsvaret forbereder seg på vil dessuten ikke være nok til å ta imot sivil trafikk.

– Det er fortsatt nok tid til å bli enige, sier Johannessen.

Forsvaret skal ta over BRP-en 1. november. Da vil de ha en såkalt minimumsløsning. Det innebærer blant annet ingen bemanning på kveldstid, foruten hjemmebemanning.

Kunne reddet jobben

Som Dagsavisen Østfold skrev for en uke siden, ønsker Forsvaret å ta over BRP-en på egen hånd etter 31. oktober. Da vil de samtidig kutte antall stillinger og kun ansette militært personell. Det betyr at 23 personer som jobber der i dag mister jobben.

NTL-tillitsvalgt Morten Nilsen ønsker ikke å kommentere det faktum at Rygge Airport AS foreløpig ikke har klart å lande en avtale, men legger ikke skjul på at det er en skuffelse. Han forklarer nemlig at en slik løsning ville ha reddet arbeidsplassene deres, ved at Rygge Airport AS ville ha solgt de samme tjenestene til Forsvaret som RSL gjør i dag.

LES OGSÅ: Ba om hjelp for å redde ansatte – fikk nei

Ble vurdert

Det har altså ikke Forsvaret sagt seg villige til å betale for, i hvert fall så langt.

– Vi vurderte en ekstern løsning for brann, rednings- og plasstjenesten, men på grunn av tidsperspektivet ble det ikke aktualisert, sier Martin Mellquist, kommunikasjonsrådgiver i Luftforsvarsstaben.

– Betyr dette at det ikke lenger er aktuelt for Forsvaret å inngå en avtale med Rygge Airport AS om en løsning for BRP etter 31. oktober?

– Luftforsvaret forholder seg til oppdraget gitt av Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet, om å opprette en midlertidig løsning som dekker Forsvarets behov. Derfor kan vi ikke si noe per nå om det er aktuelt å inngå en avtale med Rygge Airport AS, svarer han.

LES OGSÅ: Vil øke flypassasjeravgiften neste år

Nyeste fra Dagsavisen.no: