Nyheter

Har trukket oppsigelsen av konsesjonen

Rygge Sivile Lufthavn (RSL) har gjort en helomvending som stikker kjepper i hjulene for selskapet som ønsker å ta over stafettpinnen på Moss lufthavn Rygge.

Knut R. Johannessen besøkte Moss lufthavn Rygge mandag for å fortelle de ansatte om planene deres. Der kom det fram at Rygge Sivile Lufthavn AS har valgt å trekke oppsigelsen av konsesjonen.

– Hvis vi ender opp med ikke å få en konsesjon er det ødeleggende, sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS.

Sagt opp i juni

Det er nemlig noe alle som ønsker å drive en sivil flyplass i Norge må ha. I sommer gjorde RSL det klart at de ikke lenger hadde behov for deres konsesjon fra Luftfartstilsynet etter 31. oktober, som er siste dag flyplassen holder åpent. Dette kommer tydelig fram i en e-post til Samferdselsdepartementet datert 23. juni, der Pål Tandberg, adm.dir. i RSL, spør hvordan man skal gå frem for å terminere konsesjonen.

– Vi er av den oppfatning at vi per 1. november 2016 sender konsesjonen tilbake da vi ikke lenger har bruk for den, og at vi fra samme dato hverken har rettigheter eller plikter i forhold til konsesjonen, skriver han.

Nå har de i stedet valgt å beholde den enda litt lenger. Det skaper utfordringer for Rygge Airport. De kan nemlig ikke få en konsesjon før den til RSL er avsluttet. Samtidig er de er avhengige av en konsesjon for å lande avtaler med flyselskaper som vurderer å satse på Rygge neste sommer.

Johannessen stiller seg uforstående til hvorfor RSL har valgt å beholde konsesjonen, selv etter de har stanset driften.
– De leverte den jo fra seg i juni. Hvorfor skal de da ta den tilbake i september, etter at vi er kommet på banen, undrer han.

LES OGSÅ: Ba om hjelp til å redde ansatte - fikk nei

Skaper uro

En av de ansatte på Moss lufthavn Rygge som hadde møtt opp for å høre Johannessen snakke om selskapets planer mandag var Dan Nelson. Driftslederen har tro på prosjektet til Rygge Airport og stiller seg undrende til hvorfor RSL ikke vil gi fra seg konsesjonen med det første.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de skal legge hindringer på den måten. Har de en agenda, spør han.

LES OGSÅ: Håpet svinner for flyplass på Rygge
LES OGSÅ: – Vi gir oss ikke

Sier de trenger den til avvikling

Det avviser Pål Tandberg.

– Vi leverer fra oss konsesjonen til å drive en flyplass så snart alt er avviklet her på Rygge, sier han.

– Når er det?

– Det vet vi ikke. Mye av avviklingen gjelder forhold til Samferdselsdepartementet og Forsvaret. Nå har begge disse instansene fått mer å gjøre for å behandle initiativene fra Rygge Airport. Avviklingen vår kan derfor trekke litt ut i tid, svarer han.

– Ikke noe reelt behov

Det eneste som er sikkert er at de ikke vil gi fra seg konsesjonen innen 1. november.

– Hvis en annen aktør, som Rygge Airport, ønsker å drive flyplassen, så stiller ikke vi oss i veien for det. Men en konsesjon innebærer både forpliktelser og rettigheter, og Rygge Airport må først dokumentere at de kan oppfylle betingelsene for å drive flyplassen. Det enkleste hadde vært at de kjøpte alle aksjene i RSL og terminalbygget. Det betinger igjen at de må legge fram en økonomisk plan og et kundegrunnlag, slik at våre eiere har noe konkret å forhandle om. Inntil dette er på plass har ikke Rygge Airport noe behov for en konsesjon, mener Pål Tandberg.

Johannessen mener Tandbergs forklaring ikke holder mål.

– Vi vet best hva vårt behov er, ikke RSL. Når de legger ned har ikke de noe reelt behov for konsesjonen, repliserer han.

LES OGSÅ: Forsvaret overtar driften på Rygge - beholder ikke de ansatte