Nyheter

Døde etter tarmoperasjon

En pasient på Sykehuset Østfold ble kvalm, medtatt og fikk smerter i brystet etter en langvarig tarmundersøkelse. Kort tid etter fikk pasienten hjertestans og døde.

Det melder sykehuset om selv i deres oversikt over såkalte 3-3-meldinger, altså alvorlige, uønskede hendelser.

– Det var ikke mulig å redde pasienten, slår de fast.

Uvanlig

Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) ved Sykehuset Østfold har nå vurdert hendelsen.

At denne type undersøkelser kan være en påkjenning for pasienter, er kjent. Slike alvorlige konsekvenser forekommer likevel svært sjelden, skriver de.

Sykehuset var kjent med at pasienten hadde en hjertesykdom i forkant av operasjonen.

PSU påpeker at det er viktig at sykehuset har gode rutiner for å identifisere risikopasienter som innkalles til slike undersøkelser. De presiserer også at det bør være rutiner for i hvilken utstrekning helsepersonell som utfører slike undersøkelser, skal sette seg inn i pasientens journal og sykehistorie før undersøkelsen.

LES OGSÅ: Sykehusansatte glemte kompress i pasient

Mye å ta lærdom av

Utvalget har samlet sett ikke funnet grunnlag for å konkludere med at det ble gjort feil under eller i forbindelse med forberedelsen til undersøkelsen.

I et læringsperspektiv, med tanke på å forbygge tilsvarende uønskede hendelser i fremtiden, er det imidlertid viktig at sykehuset vurderer om det er etablert gode nok rutiner for å identifisere og håndtere pasienter med særlig risiko for alvorlige komplikasjoner i forbindelse med helsehjelp, skriver de i sin vurdering av saken.

LES OGSÅ: 23 leger tatt ut i streik

Nyeste fra Dagsavisen.no: