Nyheter

Beklager at pasienter må vente

23 leger ved Sykehuset Østfold ble onsdag tatt ut i streik. Pasienter er satt på vent. – Det er beklagelig, sier sykehusdirektør Just Ebbesen.

Av: Marie De Rosa

Meklingen mellom Akademikerne og Spekter brøt sammen omtrent en halv time etter meklingsfristen ved midnatt natt til onsdag.

Akademikerne tar ut 194 medlemmer ved Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset i streik fra onsdag, melder NTB. Ifølge Spekter er i overkant 100 av dem leger. Streiken trappes opp med ytterligere 119 medlemmer i Akademikerne ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital fredag.

Les også: Krisemåling for sykehuset

Får fortsatt øyeblikkelig hjelp

Ved Sykehuset Østfold er 23 leger tatt ut i streik, forteller direktør Just Ebbesen til Dagsavisen Østfold. Rundt halvparten av disse jobber ved avdelingen i Moss. Foreløpig er mellom 25 og 30 pasienter satt på vent. Det beklager Ebbesen.

– Det er alltid uheldig når en streik rammer en tredjepart, som i dette tilfellet er pasientene, sier Ebbesen.

Han understreker imidlertid at all øyeblikkelig hjelp går som normalt. Streiken rammer heller ikke fødsels-, barne- og kreftavdelingen eller psykisk helsevern.

– Mye av vår virksomhet er akutt og vi vurderer fortløpende om det foreligger trussel mot liv og helse. Alle som er alvorlig syke blir ivaretatt.

Ebbesen ønsker ikke å uttale seg om konflikten med Akademikerne, men sier at sykehuset som arbeidsgiver deler Spekters syn i saken.

Legene som er tatt ut i streik, jobber ifølge Ebbesen ved avdelingene for kirurgi, øyehelse, ortopedi, anestesi og noen på medisinsk avdeling.

– Ledelsen gjør fortløpende vurderinger av om noen er alvorlig syke og omdisponerer mellom avdelingene ved behov, sier sykehusdirektøren.

I en pressemelding ber sykehuset alle pasienter med timeavtale om å møte til avtalt tid på sykehuset. Om en timeavtale må avlyses og utsettes, vil sykehuset på forhånd ringe og gi beskjed til pasientene det gjelder.

Utsettelser

I likhet med Sykehuset Østfold, opplyser Oslo universitetssykehus onsdag morgen at pasienter med akutt sykdom eller skade ikke vil bli berørt av streiken og at pasienter med timeavtale må møte til avtalt tid.

I Bergen vil streiken særlig ramme Kysthospitalet på Hagavik i Os.

– Det er noen planlagte ortopediske operasjoner som blir utsatt. Vi vil kontakte alle som blir berørt så raskt som mulig. Ellers skal pasienter, med mindre de hører noe annet, møte til timene som normalt, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen til NRK.

Sykehuset Østfold varsler at 23 leger er tatt ut i streik og pasienter med timeavtale kan få denne utsatt. Pasienter med akutt skade eller sykdom vil ikke bli berørt av streiken.

Les også: Sykehuset Østfold rotet bort dødt foster

Også ved Stavanger universitetssjukehus kan enkelte planlagte konsultasjoner og inngrep bli utsatt, opplyser streikeleder Alexander Seldal fra Den norske legeforeningen til NRK. Han ber imidlertid også alle om å møte til timer med mindre de får annen beskjed.

Det er allerede varslet en opptrapping av streiken fra fredag. Da tas ytterligere 119 ansatte ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital ut i streik.

Langt fra hverandre

Partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, ifølge riksmekler Nils Dalseide. De som tas ut i streik er leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Streikeuttaket er svært moderat, og setter ikke liv og helse i fare, ifølge Akademikerne.

– Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige – både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse. Han opplyser at streiken vil fortsette til det kommer et «kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid».

Les også: Frp: – Tabbekvoten til sykehuset er full

– Vanskelig planlegging

Spekter hevder de ikke krever endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men søker mer fleksibilitet for å kunne planlegge hvordan de bruker ressursene best mulig.

– Spekter beklager at Legeforeningen velger å gå ut i streik fordi de ikke har fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

– Sykehusene vil nå organisere driften slik at streiken i minst mulig grad rammer pasientene.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: