Nyheter

Da pisken sved som verst

Irene Johansen (Ap) søker ikke gjenvalg neste høst. Et av hennes mest sviende nederlag gjennom 11 år sto hennes eget parti for.

Irene Johansen (Ap).

Etter 12 år som øverste folkevalgt, bekreftet 55-åringen overfor Moss Dagblad i går at det ikke blir aktuelt å søke gjenvalg for en fjerde periode etter valget.

Hun var godt inne i sin første periode på Stortinget da passasjertak på flyplassen var en het politisk potet. For Moss lufthavn Rygges del handlet det om å være konkurransedyktig. Også da, som svært ung, kjempet flyplassen for å overleve.

Plaster på såret

Den beryktede partipisken, som gjør at alle stemmer lojalt med partiet, har rykte på seg for å være enda sterkere i Arbeiderpartiet enn i noe annet parti. Selv vil ikke Johansen ta ordet partipisk i sin munn, men hun husker spesielt én sak der det gjorde vondt å ha en annen mening enn flertallet i partiet.

– Frp foreslo å fjerne passasjertaket, men Ap stemte imot. Det syntes jeg var leit. For en engasjert person var det vanskelig å akseptere, men samtidig er jeg veldig fortrolig med at flertallet i et parti bestemmer. Heldigvis gikk Ap senere inn for forslaget likevel, så da føltes det som et godt plaster på såret. Det bidro til at Rygge fikk konkurransedyktige betingelser, sier Johansen.

– Nedleggelse veldig trist

Derfor smerter det også kanskje litt ekstra å ikke kunne forhindre at dagens regjering og stortingsflertall spenner bein på flyplassen for godt med flypassasjeravgiften som ble innført onsdag.

– Jeg synes det er veldig rart at både Høyre og Frp står så hardt på den, etter at vi har hatt så mange kamper for flyplassen før. Det er veldig trist at de nå må legge ned på grunn av politisk rot. Jeg synes det er utrolig at regjeringen etter en så svak prosess skylder på Ryanair i stedet for å ta en runde til – for en flyplass som brukes av hele Østlandet, sier hun.

Jenta fra Evje i Aust-Agder kom flyttende med familien fra Fredrikstad til Moss i 1997. Da hadde hun allerede vært Ap-medlem i 11 år. Men det var først da hun flyttet til kråkebyen at hun for alvor åpnet nebbet i debattene.

– Jeg ble berørt av trafikken her i byen, som alle andre, og som pendler til Oslo ble jeg også godt kjent med jernbaneutfordringene. Utbygging av barnehager og skoler ble naturlig aktuelt for meg som mor. Etter hvert førte det meg inn i bystyret og fylkestinget, før partiet ønsket meg inn på Stortinget i 2005. Så – engasjerer du deg i lokale saker, kan du altså ende på tinget. Det har vært en utrolig opplevelse, synes hun.

Det største nederlaget

Johansen står igjen med følelsen av å ha utrettet en god del som stortingsrepresentant, i tillegg til at hun har lært mye. Den største seieren for jernbanekvinnen, som jobbet for Jernbaneverket før hun ble politiker på heltid, vil hun få se resultatet av etter å ha gått ned trappene på Løvebakken for siste gang.

– Ja, nå kommer den nye jernbanen og høyhastighetstog etter hvert. Det er gledelig å se at Jernbaneverket nå er i gang gjennom Moss, og at vi har en tverrpolitisk enighet om utbyggingen videre. Jeg føler jeg blant flere var med på å sette det på dagsorden – i en tid der det var et veldig fokus på E6 her i Østfold. Jeg bidro til å starte en debatt i partiet om mer helhetlig og forutsigbar utbygging og finansiering av samferdselsutviklingen.

– Men du har vært irritert også, da ikke alt gikk på skinner?

– Ja, det tok fryktelig lang tid å få vedtatt InterCity. Det er nok det jeg har hatt vanskeligst for å godta i denne rollen – at ting tar tid. Et vedtak er et vedtak inntil et nytt vedtak fattes. Men det aller største nederlaget for meg, fra et Ap-perspektiv, kom da deler av Forsvaret ble flyttet fra Rygge i forrige langtidsplan. Det skuffet meg stort.

Disse tar gjenvalg

Johansen vil ikke mene noe om hvem som bør overta for henne, men har følgende råd til vedkommende blant de flere hun mener er gode kandidater i Østfold Ap:

– Sett deg godt inn i hvordan man jobber på tinget. Slik legger du et godt grunnlag for samarbeid med partifeller og motstandere. Finn en rytme som gjør at du styrer hverdagen. Med hundrevis av daglige e-poster og invitasjoner, er det greit å skille ut det viktigste, har hun erfart.

En av sakene Johansen fortsatt vil jobbe hardt for er riksvei 19 gjennom Moss.

– Jeg håper regjeringen prioriterer samtidig utbygging med jernbanen, som annonsert denne uka.

Blant de andre Østfold-representantene har også Bengt Morten Wenstøb (H) og Eirik Milde (H) varslet at de ikke søker gjenvalg. Mossingene Erlend Wiborg og Ulf Leirstein (Frp) bekrefter overfor Moss Dagblad at de håper å bli valgt for en ny periode. Det samme gjør Svein Roald Hansen (Ap), Ingjerd Schou (H) og Stein Erik Lauvås (Ap). Line Henriette Hjemdal (KrF) har ikke besvart vår henvendelse.